Vážení rodiče a milí žáci, přeji ji Vám v domácí práci mnoho úspěchů a trpělivosti. Sestavila jsem plán na první tři dny. Mám několik rad pro rodiče: při učení je třeba dělat přestávky podle unavenosti dítěte; v matematice jsou některá videa příliš rychlá proto je třeba je stopovat a dělat pauzy, aby dítě mělo dostatek času vypočítat sčítání nebo odčítání na prstech; je třeba dodržet posloupnost cvičení, jak jsem je naplánovala, protože to souvisí s obtížností cvičení; pokud se dětem něco nepovede, nezdůrazňujte chyby, protože by se fixovaly a pak by se těžko odstraňovaly; snažte se zamezit tvorbě zlozvyků jako je špatné sezení, špatný úchop psacího náčiní, špatný náklon sešitu při psaní; za každý úspěch ( i malý je třeba dítě pochválit).O přestávkách mezi učením jsou dobré krátké rozcvičky a protažení. Na dotazy budu odpovídat spíše písemně. Je možné, že během doby se budou formy a metody práce na dálku trochu měnit. Určitě Vás o tom budu včas informovat. Přeji Vám všem hezké klidné dny a hlavně zdraví v této nelehké době. Věřím, že to úspěšně zvládneme.  Toto je pokus, zda by fungovala i jiná komunikace než přes web školy.                                                   

 Mgr. Jana Bernardová

Středa 14. 10. 2020

Český jazyk

Čtení – Živá abeceda – str. 46 čtení slabik u růžového balónku

Psaní – Písanka 1 – str. 15 celá stránka

Matematika

Zde je potřeba používat žlutou pracovní učebnici a počítač, který může velice pomáhat. Počítač je třeba vždy stopnout a dát dítěti dostatek času na pochopení i vypracování úkolu.

1.www.matýskova-matematika.cz – výuková videa -1. ročník: 1. díl ( aktualizované vydání 2018-2020)

I. str. 32/ cv. 1

II. str.33/ cv. 1 ; III. str. 33/ cv. 2 -nutné sledovat a stopovat videa a pak vypracovávat v pracovní učebnici

Prvouka

I.YouTube – Ilja Hurník  Pohádka O veliké řepě – aplikace pro iPhone a iPad

II. Prvouka  – Já a můj svět str. 14 – úkol kašpárek – vyprávění pohádky podle obrázků

III. Vybarvení obrázků k pohádce

Čtvrtek 15. 10. 2020

Český jazyk

Čtení – Živá abeceda str. 46 – čtení slov u modrého balónku po sloupcích

Psaní – Písanka 1 str. 25 psaní A, A, Aa – první tři řádky

Čtení – Živá abeceda str. 46 – čtení slov u modrého balónku – bylo by dobré používat nějakou záložku pod řádkem.

Psaní – Písanka 1 str 25. psaní  (4., 5., 6.,řádek) Á,á; Ála; Ála.

Matematika

www.matýskova-matematika.cz – výuková videa; 1.ročník: 1. díl ( aktualizované vydání 2018-2019)

I.str.32/3 video + pracovní učebnice – hodně náročné  počítáme na prstech, je nutné stopovat video a dávat dítěti čas na vypočítání jednotlivých příkladů; po vypočítání sčítání je nutná přestávka ( asi 5 – minut); při odčítání je třeba dítěti poskytnout ještě více času, protože odčítání je pro děti obtížnější než sčítání  – toto video je opravu hodně rychlé

Pátek 16. 10. 2020

Český jazyk

Čtení – Živá abeceda str. 47 – růžový balónek-

Psaní – Písanka 1 str. 23 – 1., 2., 3. řádek M, M, Mm

Čtení – Živá abeceda str. 47 – žlutý blónek

Psaní – Písanka 1 str. 23 – ( 4., 5., 6., 7. řádek) Me, Mi, Ma, Mo

Matematika

www.matýskova-matematika.cz – výuková videa; 1. ročník: 1. díl (aktualizované vydání 2018-2019)

Tato cvičení budou děti lépe zvládat jsou pro ně lehčí a budou je více bavit, než v předchozích dvou dnech:

Pracovní učebnice str. 34/1,2,3

Krátká přestávka – relaxace , protažení – po delší přestávce se některé děti obtížněji vrací k započaté činnosti

Pracovní učenice str. 35/1, 2, 3, 4

Všechna tato cvičení je dobré dělat s podporou videa

Výtvarná výchova

Nakresli obrázek – jaký chceš – popros maminku, tatínka, babičku, dědu nebo staršího sourozence, aby obrázek ofotil nebo oskenoval a poslal mi na email bernardova@zsnetvorice.cz nebo na WhatsApp na 773 116 842 – obrázek může být namalovaný, pastelkami, fixy, vodovými barvami nebo temperami – tento úkol dítě vypracuje, pokud mohou rodiče pomáhat při elektronickém doručení

Práce na 14., 15. 16. 2020