Vážení rodiče a milé děti, posílám učivo na další týden.  V pátek by se sice mělo rozhodnout, zda půjdou děti prvních a druhých tříd do školy, ale já musím být připravená na obě eventuality. Pokud do školy nepůjdeme, tak bude pokračovat stejným způsobem jako v minulém období, ale online setkání budou delší a častější. Pokud by se Vaše dítě nemohlo účastnit některého online setkání nic se neděje. Chápu, že máte svoje pracovní povinnosti a někteří máte třeba starší děti, které mají online výuku delší a termíny se mohou krýt. Přeji Vám i vašim 😊rodinám především zdraví a trpělivost se vzniklou situací.

Jana Bernardová

Učivo 1. třídy na týden 2. 11. – 6. 11. 2020

Pondělí 2. 11. 2020

Český jazyk

1. Čtení – Živá abeceda str. 33 – op. čtení u zeleného balónku.  Slabikář str. 7/3 modrý balónek – nejdříve čtení s obloučkováním, pak čtení naobloučkovaného textu, pak doplnit jména PEPA, ELA – velkým tiskacím písmem; str.7/4 viz. předchozí postup, ale doplněná slova nepíšeme jen říkáme.

2. Psaní – Písanka 2 str.3 – psaní slabik a slov má, máma,  lá, láme,  le, lepí, Mí, Míla. Nejdříve na počátku každého řádku hlasitě přečteme, co budeme psát, abychom věděli co píšeme a pak teprve budeme psát.

3. Čtení/psaní – slabikář str. 7/ 5 čtení a pokus o opis slabik na papír – úspěšný opis chválíme neúspěšný nekomentujeme.

Matematika

1. www.skolakov.eu – Množství a porovnávání – Vystoupení klaunů – při správném označení klauna je dole smajlík 😊, při nesprávném 😒; Včelí rojení – 3 karty mají stejný počet včeliček, hledá se čtvrtá karta, která má jiný počet včeliček.

2.www.matýskova-matematika.cz – Výuková videa , 1. ročník: 1. díl str. 39/1 je to pěkné video k odčítání, ale opět je velmi rychlé, proto je potřeba některým dětem dát více času a poskytnou možnost počítání na prstech nebo na počitadle, proto je třeba videa stopnout, pokud to dítě potřebuje. Prvouka 1. YouTube – Broučci 2 – Byl podzim. 2. Prvouka – pracovní učebnice  Já a můj svět str. 19/1,2


Úterý 3. 11. 2020

Český jazyk

1. Psaní – Písanka 2 str.4 – celá stránka- pozor na vratný tah a, o ve slabikách ta a to vysvětlím na tabuli při online setkání 

2. Čtení – str. 8/1 – 5 opakování vyvození t při online setkání.

3.Písanka 2 str. 5 – opakování vysvětlení auto diktátu a přepisu při online setkání – psát teprve po online setkání

4. Čtení – Slabikář str. 9/1 světle fialový balónek 2x, 9/2 modrý balonek 2x; 9/3 společné obloučkování při online setkání .


Středa 4.11. 2020

Český jazyk

1. Čtení – Živá abeceda  – opakování říkanky k i I str. 42

2. Psaní – Písanka 2/6  vysvětlení napojení dalších písmen k I  a funkce vykřičníku ! při online setkání  – na tabuli  – psaní až po online setkání

3. Čtení – Slabikář str. 9 růžový balónek – nácvik čtení  zavřené slabiky; str. 10 /zelený balónek  čtení psacího písma; str. 10/ žlutý balónek obloučkování a čtení slov i při online setkání podle času; s rodiči str. 10/4,5,6


Matematika

1. www.matýskova-matematika.cz  – Výuková videa – 1. ročník: 1. díl ( aktualizované vydání  2018/2019  str. 39/2; 39/3 – opět moc rychlé procvičovací video – nutný dostatek času, možnost počítání na prstech nebo na počítadle, stopování videa


Prvouka

1. YouTube – Teo a jeho rodina

2. Pracovní učebnice – Já a můj svět str. 21/ úkol domeček a, b, c; str. 21/ úkol kašpárek


Čtvrtek 5. 11. 2020

Český jazyk 

1. Čtení – Slabikář str. 11/ žlutý a modrý balónek – obloučkování a čtení trojslabičných slov – při online setkání;  s rodiči mimo online setkání str. 11/3, 4, 5 čtení 2x; str. 12/ vyvození j J při online setkání , mimo online setkání s rodiči 12/4, 5

2. Psaní – vysvětlení nácviku psaní j při online setkání , pak psaní mimo online setkání Písanka 2 str. 7 pozor na vratný tah ve slabikách ja, jo


Matematika

1. www.matýskova-matematika.cz – Výuková videa 1. ročník (aktualizované vydání 2018/2019) str. 40/1, 2, 3, 4, 5


Pátek 6. 11. 2020

Český jazyk

1. Čtení – Slabikář str. 13 – obloučkování a čtení při online setkání.

2. Psaní – online setkání opakované vysvětlení auto diktátu a k přepisu slov ( z tiskacího do psacího písma) Písanka 2 str. 8 – psaní až po skončení celého online setkání, které se bude z části věnovat také matematice.


Matematika

1. nácvik rozkladu – online setkání  2. www.matýskova-matematika.cz – výuková videa; 1. ročník: 1. díl (aktualizované vydání  2018/2019)  str. 42/1, 2


Prvouka 

Pracovní učebnice – Já a můj svět str. 22/ úkol domeček


Výtvarná výchova

Úkol : Nakresli všechny členy Tvé í rodiny i sebe a Vaše domácí mazlíčky( zvířátka), pokud je máte a Tvoji oblíbenou hračku.

Učivo na 2. 11. – 6. 11. 2020