Vážení rodiče a milé děti,  sestavila jsem další plán distanční výuky. Budeme pokračovat stejným způsobem jako nyní, protože to zatím nevypadá, že bychom nastoupili do školy. Budeme mít online setkání zaměřená hlavně čtení a psaní, také si při online setkáních prověřím sčítání a odčítání do pěti a zeptám se na některé věci z prvouky. Domnívám se, že by většina dětí mohla přejít na psaní perem. Jen ti, co hodně tlačí na tužku, u ní ještě zůstanou nebo ti, kterým by se perem psalo špatně. Pokud byste měli někdo, problém s technikou, tak existuje možnost vypůjčení školního tabletu u paní ředitelky. I nadále posílejte úkoly v ofotografované jako přílohu emailů. Jsem raději, když je posíláte průběžně, ale vím, že někteří nestíháte, protože máte mnoho profesních povinností. Také bych Vám všem chtěla poděkovat za výbornou práci s dětmi doma. V této první třídě se dobře pracuje především díky kvalitní spolupráci s rodiči. Přeji Vám i Vašim rodinám především hodně zdraví a spoustu trpělivosti se současnou situací. S pozdravem.

Mgr. Jana Bernardová

Učivo od 9. 11. 2020 do 13. 11. 2020


Pondělí 9. 11. 2020

Český jazyk

Čtení – procvičení a docvičení čtení slov se zavřenou slabikou – slabikář str. 14/ 1, 2, 3, 4, 5 Psaní – Písanka  2 str. 9 – k poslednímu řádku do by bylo dobré využít  abecedu ( přehled psacích a tiskacích písmen) jako nápovědu, pokud by si někdo nemohl vybavit některý tvar psacího písmenka Čtení – slabikář str. 15/ 1, 2, 6 Čtení / psaní – slabikář str. 15/6 – modrý balónek čtení a pak následný pokus o opis slov na papír, při kterém použijeme opět autodiktát – dítě si bude říkat hlasitě vždy to písmenko, které píše. Psaní – Písanka 2 str. 10 – celá stránka – nejdříve si každé dítě přečte slovo, které bude psát a pak bude psát  a říkat vždy to písmenko, které píše


Matematika

Rozklad čísel 2 – 5 www.matýskova-matematika.cz – výuková videa; 1. ročník: 1. díl ( aktualizované vydání 2018/2019) str. 41/3; 42/1, 2, 3


Prvouka

str. 25/a, b str. 26/a, b


Úterý 10. 11. 2020

Český jazyk 

Čtení – slabikář str. 15/4; str. 15/5 obloučkování a čtení naobloučkovaného textu Psaní – Písanka 2 str. 11 nácvik psaní psacího P – autodiktát u slova Pepa Čtení – vyvození Yy – básničku se nebudeme učit zpaměti jen několikrát opakujeme po rodičích  slabikář str. 16/1  – je třeba přidat si do desek s písmenky Y y Psaní – Písanka 2 str. 12 nácvik psaní slov – jmen – slovo nejdříve přečteme a pak si říkáme každé písmenko, které píšeme nezapomeneme na vykřičník – je to zavolání na každé dítě
Středa  11. 11. 2020

Český jazyk 

Čtení – slabiky a slova s y – slabikář str. 16/ 2, 3 čtení s obloučkováním, pak opakované čtení str. 16/5; čtení slov s předložkou 16/6 Psaní – Písanka2 str. 13 – opis ( z psacího písma do psacího) nejdříve přečíst, co budeme psát a pak si jednotlivá písmenka diktujeme a píšeme slova ; přepis slov léto, pije, lípa, pálí, solí, půlí ( přepis z tiskacího písma do psacího písma) – zase používáme nápovědu – přehled tiskacích a psacích písmen pro snadnější vybavení psacích písmen


Matematika

www.matýskova-matematika.cz výuková videa; 1. třída: 1.díl (aktualizované vydání 2018/2019) str.43/1, 2 bylo by dobré ještě vysvětlit s reálnými mincemi, které používáme při běžném placení 


Prvouka

YouTube 12 Velká rodina Opakování – U nás doma 27/1, 2, 3


Čtvrtek 12. 11. 2020

Český jazyk

Čtení – slabikář str. 17/1 žlutý balónek obloučkování a čtení Psaní – Písanka 2 nácvik psaní y – důležitost správného umístění čárky u ý str. 14 Čtení – slabikář str. 17/2 růžový balónek obloučkování a čtení ; str. 17/ zelený balónek procvičování obtížnějších slov – oobloučkování a čtení Psaní – Písanka 2 – str. 15 – psaní slov a slabik s y – nutné vždy nejdříve slabiku nebo slovo hlasitě přečíst a pak psát za pomoci autodiktátu


Matematika

www.matýskova-matematika.cz  výuková videa ; 1.ročník: 1. díl (aktualizované vydání 2018/2019)  str. 44/1,2,3,4


Pátek 13. 11. 2020

Český jazyk

Čtení – slabikář str. 17 – modrý balónek psaní slabik a slov napsaných psacím písmem Psaní – na papír další pokus opsání posledního řádku str. 17 dole – modrý balónek Čtení – vyvození nN – slabikář str. 18/1,2,3,4,5 – přidání písmenek nN do desek s písmenky Psaní – Písanka 2 str.16 nácvik psaní U


Matematika

www.matýskova-matematika.cz výuková videa ; 1. ročník: 1. díl ( aktualizované vydání 2018/2019) str. 45/1, 2, 3, 4, 5, 6

Výtvarná výchova

kresba – pastelkami nebo malba – vodovými barvami na téma – Moje oblíbené hračky

Učivo od 9. 11. 2020 do 13. 11. 2020