Vážení rodiče,

předala jsem Vám opravené sešity i s plánem učiva na období od 9.11 do 13.11. 2020. Učivo opět máte zadáno den po dni. Zároveň bude v tomto týdnu probíhat on-line výuka po skupinách. Plán on-line výuky jsem Vám předala v rámci zadání úkolů. Těším se na setkání s dětmi v rámci této výuky.

Na závěr chci pouze připomenout, že vypracované úkoly od dětí je nutno odevzdat nejpozději v pátek dne 13.11. odpoledne.

Děkuji za Vaši spolupráci.

S pozdravem Olga Marková

Zadání učiva na období 9.11. – 13.11.2020, upozornění na zahájení on-line výuky