Vážení rodiče,

distanční výuka je povinná a je třeba žáky omlouvat z výuky stejně jako při prezenční výuce. Pokud se žák nemůže zúčastnit online výuky, je nutné, aby jej zákonný zástupce předem omluvil, a to na 1. stupni telefonicky, pokud nejste domluveni na jinou formu komunikace, na 2. stupni v rámci elektronické žákovské knížky.

Omlouvání žáků v rámci distanční výuky