1. stupeň: Prezenční výuka je pro všechny ročníky.
  2. stupeň: Prezenční výuka 9. ročníku a 8. ročníku, v následujícím týdnu 9., 6. a 7. ročníku (rotace celých tříd po týdnu).
  3. školní družina: je v provozu ranní (6:30 – 7:45) i odpolední družina (do 17 hodin) se zachováním homogenních skupin (každá třída samostatně).
  4. školní stravování: je v provozu za dodržování přísných bezpečnostních pravidel, vaří se pouze obědy.
  5. opatření: Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny).

Poznámka: Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem, 9. ročník má pouze prezenční formu vzdělávání.

Informace k provozu Základní školy Netvořice od pondělí 30. listopadu