Vzhledem k opatřením vlády ČR budeme vydávat Výpis z vysvědčení následujícím způsobem:

1. a 2. ročník: prezenčně 4. vyučovací hodinu 28. ledna 2021.

3. – 5. ročník: výpis vysvědčení v aplikaci Microsoft Teams

6. – 9. ročník: Výpis z vysvědčení obdrží žáci neprodleně po návratu na prezenční výuku, pololetní známky budou zveřejněny v elektronických ŽK od 28. ledna 2021.

Pololetní prázdniny budou v pátek 29. ledna 2021.

Vydání vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021