Vážení rodiče, 

budeme pokračovat v distanční výuce v podobném duchu jako na podzim. Podrobnosti si budeme postupně ujasňovat při online setkáních nebo Vás budu průběžně informovat pomocí  e-mailů. Přeji Vám hezké klidné dny, pevné nervy a hlavně zdraví.

Mgr. Jana Bernardová

Pondělí 1. 3. 2021

Český jazyk 

Psaní – věta –  Písanka 3  – str. 40 – dopoledne – tvoření krátkých vět – velké písmeno na začátku věty, tečka za větou;

opis vět z kopírovaných listů do sešitů 511

Čtení – slabikář str. 75 – rozlišování h x ch 75/2 -dopoledne; hlasité čtení a vybírání vhodného slova 75/1 odpoledne

Matematika

Pojem  „o více“ procvičování při online setkání  ( Matýskova matematika 3 str. 14/2)

Slovní  úlohy – www. Matýskova matematika. cz -výuková videa ( aktualizace 2018- 2019), 1. ročník, 3. díl-

str. 14/1 – Nejdříve je třeba, aby si děti úlohu hlasitě přečetly – třeba i dvakrát a teprve potom je třeba pracovat s počítačem.

Úterý 2. 3. 2021

Český jazyk

Psaní – procvičování opisu z nakopírovaného listu do sešitu 511 – dopoledne; psaní Ch – Písanka 4 str. 5

celá stránka odpoledne

Čtení – slabikář str. 75/3, 4; str. 76/ 2 růžový balónek

Matematika

určování času  – celé hodiny www. Matýskova matematika.cz-  výuková videa ( aktualizace 2018-2019), 

1. ročník , 3. díl str. 15/1, 2; práce s dopočítadlem  str. 15/3; doplnění desítky str. 15/ 4

Středa 3. 3. 2021

Prvouka

Pozorování jarní přírody – probouzení  jarní přírody – živočichové, rostliny – jarní měsíce – jarní svátky Velikonoce lidové zvyky, pokrmy; pracovní sešit str. 46 – celá stránka

Výtvarná výchova

nakresli 4 velká vajíčka na papír a ozdob je jako se zdobí kraslice – různě seskupuj kolečka, malé kytičky, hvězdičky, čárky  – používej pastelky nebo fixy

Čtvrtek 4. 3. 2021

Český jazyk

Čtení – slabikář str. 76/3,4 – společná online práce

Psaní – čtení psacího písma a opis do sešitu 511 dopoledne;  přepis s nápovědou – psaní vlastních jmen

Písanka 4 str. 1 – odpoledne

Matematika

Určování času – celého hodiny a půlhodiny  www. Matýskova matematika. cz. výuková videa ( aktualizace 

2018/2019) , 1. ročník, 3. díl str. 16/ 2,3 dopoledne; 16/1 odpoledne – pokus o rýsování čáry podle pravítka – od bodu k bodu

Pátek 5. 3. 2021

Český jazyk

Čtení slabikotvorného r,l  (tvoří se souhláskou slabiku podobně jako a, e, i, y, o, u) 

slabikář str. 77/žlutý balónek; str. 77/růžový balónek;

Psaní

Opis vět z nakopírovaného listu do sešitu 511 – dopoledne; procvičování psaní a přepisu s nápovědou ( přehled psacích a tiskacích písmenek) Písanka 4  str. 4 – celá stránka – odpoledne

Matematika 

Procvičujeme s Matýskem str. 9/ 1, 2, 3 procvičování sčítání, odčítání, orientace ve čtvercové síti, pojem  “ o více “ s výsledky v tabulce

Učivo od 1.3. do 5.3. 2021