Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:

  • žáků 1. a 2. ročníku základní školy (automaticky přechází na distanční formu výuky)
  • žáků ve školní družině

Ošetřovné: informace pro rodiče zde: https://www. cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Informace k provozu školy od 27. 2. 2021