I v rámci distanční výuky lze žákům práci zpříjemnit. Ve třetí třídě se na kamerách během angličtiny objevily jiné obličeje než běžně. Bylo se na co dívat. Některá „zvířátka“ si žáci s paní učitelkou pojmenovali v angličtině a především se celá hodina nesla v duchu dobré nálady a radosti.

foto
foto

Ing. Klára Hlaváčková

Zábavná výuka v distanční výuce