Užitečné odkazy pro rodiče v rámci distanční výuky

HZS ČR, Virtuální asistenční centrum: www.tvhasici.cz
Tipy pro rodiče a učitele co vyzkoušet s dětmi, když jim není dobře
10 tipů pro rodiče do náročného období
Co dělat doma… – tipy na volnočasové aktivity
Prevence z obýváku – online seriál
Jak s dětmi mluvit o koronaviru
Pracovní listy zaměřené na rozvoj psychosociálních kompetencí
Jak mluvit s dětmi o kyberšikaně
Lasagne – pracovní list zaměřený na možnosti aktivit v této omezené době, instrukce k vyplnění zde

Rizika na internetu

NÚKIB a rizikové chování na internetu: https://osveta.nukib.cz/course/view.php?id=98
SEPA, Systém evidence preventivních aktivit: https://www.preventivni-aktivity.cz/
Dítě v krizové situaci: https://bit.ly/3bzMEXl
Třídnická hodina on-line: https://bit.ly/30FmZGd

Distanční výuka – užitečné informace