Vážení rodiče, milí žáci,

Na základě novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se mění od 3. 5. následující:

  • je umožněna osobní přítomnost žáků 2. stupně, a to za podmínky rotace tříd – sudé týdny ( od 3. 5.) – 6. a 7. ročník, liché týdny (od 10. 5.) 8. a 9. ročník
  • ochranné prostředky (rouška) platí až na výjimky – vzdělávací aktivity ve škole, jejichž charakter neumožňuje jejich nošení (včetně tělesné výchovy)
  • sportovní kroužky zatím nejsou povoleny
  • stravování (obědy) budou podávány za doporučených hygienických opatření, žáci, kteří jsou ve škole, jsou automaticky přihlášeni na oběd, žáci, kteří jsou na distanční výuce, jsou automaticky odhlášeni, ale mají možnost si oběd v systému jídena.cz objednat

Testování žáků

Od 3. 5. bude testování prováděno takto: 1.stupeň: jednou týdně v tělocvičně za podmínek jako doposud (pondělí)

2. stupeň: dvakrát týdně (pondělí, čtvrtek) v tělocvičně dle časového harmonogramu: 7:20 (6. nebo 8. ročník), 7:40 (7. nebo 9. ročník)

Žák nemusí být ve škole testován v těchto případech:

  • Žák doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, který nebude starší 48 hodin a pokud tento žák nejeví příznaky onemocnění COVID-19.
  • Žák, který absolvoval z důvodu onemocnění COVID – 19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření MZ upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí žák prokazatelně doložit ( potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Informace k provozu školy od 3. května 2021