Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 17. května 2021 se vrací všichni žáci do školních lavic. Ruší se tedy i rotační výuka. Rovněž je zrušena povinnost homogenních skupin. Přesto se i nadále budeme snažit dodržovat doporučení v rámci epidemiologických opatření vydaných ministerstvem zdravotnictví.

Školní družina: ranní družina od 6:30 do 7:40 hodin pro žáky 1. – 5. ročníku, pro starší žáky zcela výjimečně, odpolední družina od 11:35 do 17 hodin (jednotlivá oddělení ŠD fungují tak, jak byla nastavena v září 2020).

Stravování: školní kuchyň připravuje pro žáky obědy s dodržením všech doporučených opatření.

Testování: preventivní testování antigenními testy bude prováděno s frekvencí jedenkrát týdně pro 1. – 9. ročník. Testování bude probíhat vždy v pondělí v tělocvičně následovně:

  1. – 5. ročník: průběžně v čase 6:30 – 7:45 hodin

6. ročník: 7:10 hodin 7. ročník: 7:25 hodin 8. ročník: 7:40 hodin 9. ročník: 7:55 hodin

Žádáme žáky o přesné dodržování těchto časů, aby se testování nekomplikovalo.

V pondělí se těšíme na shledanou. Mgr. Ludmila Vodehnalová

Provoz školy od 17. 5. 2021