S roční přestávkou jsme navázali na tradici naší školy a díky rozvolnění koronavirových opatření jsme mohli opět uspořádat dětský den s orientačním během pro celý druhý stupeň.  

Závodu se zúčastnili žáci 6. – 8. ročníku, deváťáci nám pomáhali s realizací závodů a kontrolovali plnění úkolů na stanovištích v doprovodné logické a paměťové soutěži. 

Závod měl dvě části. Hlavní náplní byl závod týmů v orientačním běhu. Žáci obdrželi na startu mapky s vyznačenými kontrolami a za úkol měli v co nejlepším čase oběhnout 11 kontrolních stanovišť. Na každém stanovišti měli stránku z komiksového příběhu, kterou si měli pečlivě přečíst a v cíli odpovídali na otázky k textu.  

Po doběhnutí nachystaly paní učitelky pro žáky bohaté pohoštění ve formě domácích moučníků a melounů. Tímto děkuji paní učitelce Plaché a Hlaváčkové za pomoc s občerstvením.   

 S nejlepšími časy doběhly týmy: 

  1. GHLAINI (Jan Šteflíček, Anna Riepula, David Vilkner) s časem 34:44. 
  1. Divočina (Milan Švec, Vojtěch krejčí, Mikuláš Franěk) s časem 36:05. 
  1. TWIN (Aneta Bartáková, Elen Bartáková)s časem 37:00. 

Druhá část závodu byla zaměřená na logický úsudek a paměť. Žáci luštili šifry, skládali tangramy, řešili hlavolamy. Výsledný čas se sčítal a nejlepší soutěžící byli odměněni. 

S nejlepšími výsledky se umístili: 

  1. Anna Havelková, 8.ročník 
  1. Aleš Novotný, 8.ročník 
  1. Mikuláš Franěk, 7.ročník 

Děkuji deváťákům a učitelům za pomoc při organizování. Závod se povedl, počasí bylo ideální a děti odcházely k domovům s novými zážitky a příjemně unavené. Věřím, že se budeme společně těšit na další ročník. Snad nám to koronavir dovolí… 

Aneta Fuchsová

Dětský den 1. 6. 2021