Vyhlášení ředitelského volna 

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji z provozních důvodů

v pondělí 27. září 2021

ŘEDITELSKÉ  VOLNO

Škola i školní družina budou v tento den uzavřeny.

Mgr. Ludmila Vodehnalová, ředitelka školy

Ředitelské volno