Výlet se školou


Tomáš Jirsák, Filip Dvořák – VI.třída

Ve středu 13. října jsme se ráno sešli před školou a společně s pátou třídou jsme vyrazili autobusem směr Praha – naše hlavní město. Autobus nám zastavil na domluveném místě a my jsme vyrazili objevovat krásy Prahy. Vše nám popisovala milá paní průvodkyně. Nejprve jsme navštívili Pražský hrad. Tam jsme viděli Jelení příkop. Museli jsme také projít kontrolou policie. Pozorovali jsme hradní stráž a prošli se po všech nádvořích hradu. Na třetím nádvoří nás zaujal válečný žulový sloup, nazývaný také Obelisk. Je to vysoký štíhlý čtyřboký jehlan postavený jako památník obětem první světové války. Také jsme si ukázali kanceláře pana prezidenta.

Poté následovala prohlídka Katedrály svatého Víta. Tam nás zaujala krásná okna, která byla vyplněna barevnými skly. Bylo tam i jedno okno, a to bylo vyplněné příslovími např: „Buď tady pro nás Anděli.“ Viděli jsme i varhany, které byly nově opravené. Byl tam i krásný oltář. Prohlédli jsme si dřívější mapu Prahy, na které jsme zjistili, že Prahu dřív obklopovalo Staré a Nové město. Jako další tam byla okénka do místnosti, ve které jsou uschovány korunovační klenoty. Z venku byla katedrála strašně velká. Byly na ní i dvoje hodiny, ty nahoře ukazovaly hodiny, a ty dole minuty.

Po prohlídce chrámu sv. Víta, Petra a Pavla jsme se vydali do Vladislavského sálu, který jsme si prošli a dozvěděli jsme se, že zrovna tady se odehrála pražská defenestrace. Z Vladislavského sálu jsme šli do Kaple sv. Jiří, kam jsme si sedli do prvních třech lavic a paní průvodkyně začala vyprávět o svaté Ludmile. Když dovyprávěla, šli jsme se podívat na její pomník. Abychom se prošli a trošku nám vyhládlo, následovala procházka Zlatou uličkou. Tam byl zajímavý obchod se suvenýry. Pak jsme šli dál rovinkou, po které jsme došli do takového sklípku, kam vedly docela dlouhé schody.

Jako odměna před závěrem výletu byl McDonald’s. Tam si každý dal, na co měl chuť. Cestou k autobusu jsme šli i přes Karlův most. Je to nejstarší kamenný most v ČR, který nechal postavit Karel IV. Potom jsme sešli z Karlova mostu a viděli jsme tam zlaté sochy. Těm si každý sáhnul na zadek, protože to prý přináší štěstí. Poslední zastávkou byla Lenonova zeď,  před kterou jsme se společně vyfotili.    

                        

Školní akce VI. třídy