V pondělí 15. 11. 2021 se pro žáky páté třídy uskutečnil projektový den ve Vlašimi. První část programu byla zaměřena na osvětu třídění, recyklaci a na předcházení vzniku odpadu. Formou hry si děti natrénovaly třídění odpadu. A hlavně si zkusily vyrobit recyklovaný papír, který si odnesly domů.

Druhá část byla věnovaná tradiční výrobě chleba. Děti se seznámily s celým procesem od setí, pěstování, přes sklizeň kosou, vázání snopů, stavění panáků, mlácení cepem, mletí obilí v žernovu až po pečení chleba. Zazpívaly si písničky, naučily se básničku a na konci projektového dne se zakously do vlastnoručně upečeného chleba.

Projektový den – 5. ročník