Pro cizince, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, bude stanoven další termín zápisu k povinnému základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023, a to 14. června 2022 od 13:00 do 15:00 hodin.

Для іноземців, яким надано тимчасовий захист у Чехії у зв’язку із збройним конфліктом в Україні, з 2022/2023 навчального року буде встановлено інший термін для зарахування додо початкової школи, а то 14 червня 2022 року, 13:00 – 15:00.

Zápis do 1. ročníku pro cizince