Vážení rodiče,

                   dne 7. 6. 2022 (úterý) v 16 hodin se koná schůzka rodičů budoucích prvňáčků. Sejdeme se v přízemí budovy školy v současné učebně

1. ročníku.

Program schůzky:

  1. Základní informace – pomůcky, organizace, pracovní návyky, sebeobsluha, kroužky, výuka hudebních nástrojů, školní družina, školní  stravování  apod.
  2. Kroužek řečové výchovy a grafomotoriky pro žáky – prevence před specifickými poruchami učení – PaedDr. Milena Holcnerová
  3. Ostatní aktuální informace, diskuze
Schůze rodičů budoucích prvňáčků