Slavnostní zahájení školního roku 2022/2023 proběhne ve čtvrtek 1. září od 8 hodin před budovou školy. Přivítáme především naše prvňáčky a ostatní nově příchozí žáky.

Poté bude následovat přesun do tříd, kde třídní učitelé podají žákům základní organizační informace. Od pátku se výuka bude řídit rozvrhem pro nový školní rok.

Organizace školního roku 2022/2023

 1.       Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.
 • Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2022 a skončí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.
 • Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý

 31. ledna 2023.

 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.
 • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou od 6. března do 12. března 2023.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.
 • Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.
 • Hlavní prázdniny budou trvat od 1. července 2023 do 3. září 2023.

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

Zápis do 1. ročníku se bude konat ve čtvrtek 13. dubna 2023 od 13 do 16 hodin.

Ředitelská volna:  18.11. 2022, dále aktuálně dle potřeb školy

Informace pro rodiče budou podávány na třídních schůzkách:

1. stupeň vždy od 15:30 hodin a 2. stupeň od 16 hodin

 1. Na třídní schůzce ve čtvrtek 22. 9. 2022
 2. Na třídní schůzce ve čtvrtek 24. 11. 2022
 3. Na třídní schůzce ve čtvrtek 27. 4. 2023

Případná změna termínu bude včas oznámena.

Poznámka: Informace o prospěchu a chování žáků bude možné po předchozí domluvě s třídním učitelem podávat vždy první čtvrtek v měsíci do 17 hodin.

Výchovná poradkyně bude mít konzultační hodiny každé úterý od 14:30 do 15:30 hodin.

Mimo tyto termíny je možné sjednat schůzku individuálně na základě telefonické dohody.

Uvolňování z vyučování:       z jedné vyučovací hodiny – vyučující v hodině

                                                na jeden den – třídní učitel

                                                na dva a více dnů – ředitelka školy (žádost – viz. webové   stránky školy)                                   

Začínáme ve čtvrtek, 1. září 2022