Dne 8.10. pořádalo SDH Netvořice ve spolupráci s OSH Benešov Hasíkovo dobrodružství – Po stopách Františka Hrubína. Plnily se hasičské úkoly a zajímavosti z naší obce a okolí. I my čtvrťáci jsme si dne 18. 10. udělali turistickou vycházku a vyzkoušeli plnění úkolů, které byly připraveny. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí, např. víme, který rybník protéká Netvořicemi, přečetli jsme si zajímavosti o spisovateli a básníkovi F. Hrubínovi, který prožil dětství v Lešanech. Připomněli jsme si pohádku „Kuřátko a obilí“. Jak to bylo, pohádko? Zabloudilo kuřátko, za zahradou, mezi poli, pípá, pípá, nožky bolí. Ve vysokém obilí, bude večer za chvíli….Dále víme, kam a jak správně nahlásit požár, co patří do hasičského auta, jak jsou pro nás hasiči důležití. Básnička Hasiči nám to dokazuje – Hasiči – Hrdinové. Při vycházce jsme ještě nasbírali košík hub, nadýchali jsme se čerstvého vzduchu, zdolali několik překážek a ušli několik tisíc kroků. Super. Na závěr jsme v lese stavěli domečky pro skřítky, což nás velice bavilo. Jak zhodnotit celou vycházku? Úžasné!  My žáci čtvrté třídy děkujeme paní Evě Mamiňákové a paní Ivetě Slancové za pěkně a odborně připravený okruh.

Děkujeme! Žáci čtvrté třídy a paní učitelka Olga Vokálová
Turistická vycházka