V souladu s § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji z provozních a organizačních důvodů

na den 3. 5. 2023 (středa)

ředitelské volno, a to pouze pro 2. stupeň (6. – 9. ročník) , 1. stupeň a školní družina budou v provozu v běžném režimu.

Ředitelské volno