Dne 11. 10. se všech pět tříd I. stupně vydalo na výlet do ZOO Praha. Děti byly rozděleny do 4 skupin a následně vyrazily na komentovanou prohlídku s průvodcem. Během této prohlídky se dozvěděly mnoho informací o chování konkrétních druhů zvířat, které si mohly důkladně prohlédnout. Návštěva ZOO byla završena občerstvením a nákupem upomínkových předmětů. I díky nádhernému počasí se výlet velmi zdařil a děti odjížděly unaveny a spokojeny.

Lenka Perničková + vyučující 1. stupně

Exkurse do ZOO Praha – I. stupeň ZŠ Netvořice