Dne 8. 11. si vyjela 2 a 3. třída v rámci rozšíření učiva v předmětu Prvouka na legendami opředené místo v centru historické Prahy – Vyšehrad. V rámci vycházky po tomto nádherném místě, byly děti průvodcem poutavě seznámeny s pověstmi, které jsou spojeny s Vyšehradem.

Společně při skupinové hře objevovaly části Vyšehradu včetně Slavína, které jsou s legendami spojeny. Výlet byl zakončen příjemným posezením v místní kavárničce. 

Hravý Vyšehrad