Ředitelské volno

Vyhlášení ředitelského volna  V souladu s § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji z provozních důvodů v pondělí 27. září 2021 ŘEDITELSKÉ  VOLNO Škola i školní družina budou

Dětský den 1. 6. 2021

S roční přestávkou jsme navázali na tradici naší školy a díky rozvolnění koronavirových opatření jsme mohli opět uspořádat dětský den s orientačním během pro celý druhý stupeň.   Závodu se zúčastnili žáci 6. – 8. ročníku, deváťáci nám pomáhali s realizací závodů a kontrolovali plnění úkolů na stanovištích v doprovodné logické