Ředitelka školy
Mgr. Bc. Linda Mašková
tel.: 317 789 210, 702 062 418, e-mail: zsnetvorice@zsnetvorice.cz, maskova@zsnetvorice.cz
 
Zástupce ředitele
Ing. Alena Jílková
tel.: 317 789 210, 725 135 436, e-mail: zsnetvorice@zsnetvorice.cz, jilkova@zsnetvorice.cz
 
Výchovný poradce
Ing. Klára Hlaváčková
tel.: 317 789 210, hlavackova@zsnetvorice.cz
 
Metodik prevence
Mgr. Zdeněk Cudlín
tel. 317 789 210, cudlin@zsnetvorice.cz
 
Metodik a správce ICT
Ondřej Paluska
tel. 606 127 842, paluska@zsnetvorice.cz
 
Metodik ŠVP
Ing. Alena Jílková
tel. 317 789 210, jilkova@zsnetvorice.cz
 
Metodik EVVO
Ing. Michaela Šináglová
tel. 317 789 210, sinaglova@zsnetvorice.cz