Projektový den – Změny v ptačí říši

Dne 18. 09. 2020 se konal projektový den, do kterého se zapojili žáci 2., 3., 5. a 8. ročníku. Projektový den se skládal z různých aktivit. Děti vyráběly ptačí pítka, montovaly ptačí budky, tvořily z papíru a pro všechny byl projektový den doplněn  zajímavou  přednáškou s ukázkou živých jedinců.   Téma besedy bylo zaměřené na aktuální informace o změnách v