OP JAK

Šablony OP JAKZŠ Netvořice podala žádost o dotaci v rámci výzvy č. 02_22_002 s názvem Šablony pro MŠa ZŠ. MŠMT rozhodlo v řízení o této žádosti o poskytnutí dotace ve výši 485 024,- KčRegistrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005665Pro realizaci projektu v rámci OP JAK byly vybrány šablony:1.II/2 – 2.3 – Školní speciální pedagog ZŠ

Šablony III

Naše škola se v letošním školním roce zapojila, jak jsme již informovali, do projektu Šablony III. I v obtížné pandemické situaci byly v 1. pololetí realizovány 2 projektové dny ve škole, žáci 4. třídy za pomoci odbornice z praxe paní Michaely Mamiňákové, která dala