Historie

Obecná škola v Netvořicích existovala podle Josefského katastru z roku 1787 v č.16 – dnešní „stará škola“. Původně byla jednotřídní, dokonce 19. století se rozrostla na pětitřídní.

Od roku 1908 se datují snahy o zřízení měšťanské školy, definitivně však byla otevřena až v roce 1946. Stará školní budova nestačila pro rostoucí počet žáků, a tak se vyučovalo na různých místech. Protože bylo třeba tuto situaci řešit, v roce 1950 započala výstavba nové školní budovy, která byla slavnostně otevřena 17.4. 1954.

V novodobé historii se vystřídali ve vedení školy: Ladislav Kotek, Antonín Novák, Štěpán Mihalčík, František Šebek, Marie Ptáčková, Marie Chobotská a Ludmila Vodehnalová. V současné době tuto funkci zastává Linda Mašková .

Současnost

Základní škola má v letošním školním roce 245 žáků, kteří pocházejí z městyse Netvořice nebo dojíždějí z okolních vesnic. Škola má od 1.9. 2019 tři oddělení školní družiny s kapacitou 87 dětí.

Ve školní budově je dvanáct tříd, z toho deset tříd kmenových, které zároveň využíváme i jako odborné učebny, tělocvična, školní družina, školní dílna, keramická dílna, cvičná kuchyňka a moderní školní kuchyně s jídelnou. V blízkosti školy se nachází víceúčelové hřiště s umělým povrchem na míčové hry a atletické disciplíny. Škola má také pozemek pro výuku pěstitelství a k využití k výuce v přírodě.

Budova má světlé a prostorné třídy, které jsou pěkně upraveny, na prvním stupni mají hrací kouty, druhému stupni slouží jazyková učebna, dále pracovny VV, Př, F+ Ch., D+Z, Hv. K výuce informatiky, předmětu Práce s počítačem a k možnosti přístupu na internet slouží počítačová učebna, vybavená počítačovou sítí s připojením na internet, od roku 2023 máme k dispozici i tiskárny na 3D tisk.

Z finančních prostředků zřizovatele a darů sponzorů se postupně modernizují učebny i budova školy. Všichni se snaží společnými silami o to, aby naše děti měly ve škole co nejlepší podmínky ke vzdělávání.