• Dětský karneval se vydařil…
  V neděli 19. března si po covidové pauze užily naše děti té pravé karnevalové atmosféry. Účast byla veliká a sál se hemžil krásnými maskami, pod kterými se skrývaly spokojené úsměvy dětí z Netvořic a okolí. K dobré náladě přispěla jednoznačně Jája Notička, která společně se svým manželem zajistila pro všechny zúčastněné úžasný program plný her, soutěží a hudby. Patří jim veliké DÍKY podobně jako všem pedagogům, kuchařkám a všem sponzorům z řad rodičů dětí ze ZŠ a MŠ Netvořice.
 • Zápis dětí do I. třídy ZŠ Netvořice, okres Benešov, příspěvkové organice pro školní rok 2023/2024
  Zápis dětí do I. třídy ZŠ v Netvořicích pro školní rok 2023/2024 se koná  ve čtvrtek 13. dubna 2023 od 13 hodin do 16 hodin v přízemí a I. třídě budovy školy. K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a děti po odkladu školní docházky. Odložení povinné školní docházky lze uskutečnit rozhodnutím ředitele školy na základě žádosti zákonných zástupců dítěte a vyjádření pedagogicko psychologické poradny a odborného či praktického lékaře. Děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 mohou být také přijaty k plnění povinné školní docházky ve školním roce 2023/2024, jsou-li duševně i tělesně přiměřeně vyspělé
 • Dětský karneval
 • Pozor – dopravní změna v blízkosti školy!
  Informace Městyse Netvořice: Upozorňujeme, že z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců, zejména dětí, bude v příštích dnech zaveden jednosměrný provoz v ulici Školní. Sledujte proto pozorně nové dopravní značení.
 • Prodejní vánoční výstava
 • Ředitelské volno
  V souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlašuje ředitelka školy z organizačních a technických důvodů na den 18.11. 2022 ředitelské volno.
 • Kroužky pro rok 2022/2023
  Sportovní gymnastika: Pondělky od 16 do 17:30 hodin – vedoucí: Jitka Stibůrková (600,- Kč/rok) Florbal: 2.- 5. ročník: Pondělky od 14:30 do 15:30 hodin – vedoucí: Olga Vokálová (600,- Kč/rok) Florbal: 6.- 9. ročník: Úterky od 14:30 do 15:30 hodin – vedoucí: Olga Vokálová (600,- Kč/rok) Badminton pro všechny věkové kategorie: Úterky od 17 do 18 hodin – vedoucí: manželé Vedralovi (600,- Kč/rok) Házená pro 5. – 9. ročník: čtvrtky od 14:40 do 15:40 hodin – vedoucí: Aneta Fuchsová (600,- Kč/rok) Pohybové hry pro 1. a 2. ročník: Čtvrtky od 13 do 14 hodin – vedoucí: Lenka Perničková (600,- Kč/rok)
 • Úprava rozvrhu
  Vážení rodiče a žáci, od 15.9.2022 dochází k úpravě rozvrhu při výuce tělesné výchovy v 6. až 9. ročníku 7. vyučovací hodinu. S ohledem na dojíždění žáků a možnosti stíhat autobus ve 14.22hod. bude tato hodina vyučována v čase 13.25 až 14.10 hod.
 • Nabídka kroužků pro školní rok 2022/2023
  Sportovní gymnastika: Pondělky od 16 do 17:30 hodin – vedoucí: Jitka Stibůrková (600,- Kč/rok) Florbal: 2.-5. ročník: Pondělky od 14:30 do 15:30 hodin – vedoucí: Olga Vokálová (600,- Kč/rok) Florbal: 6.-9. ročník: Úterky od 14:30 do 15:30 hodin – vedoucí: Olga Marková (600,- Kč/rok) Badminton pro všechny věkové kategorie: Úterky od 17 do 18 hodin – vedoucí: manželé Vedralovi (600,- Kč/rok) Házená pro 5. – 9. ročník: čtvrtky od 14:40 do 15:40 hodin – vedoucí: Aneta Fuchsová (600,- Kč/rok) Pohybové hry pro 1. a 2. ročník: Čtvrtky od 13 do 14 hodin – vedoucí: Lenka Perničková (600,- Kč/rok) Příprava na
 • Začínáme ve čtvrtek, 1. září 2022
  Slavnostní zahájení školního roku 2022/2023 proběhne ve čtvrtek 1. září od 8 hodin před budovou školy. Přivítáme především naše prvňáčky a ostatní nově příchozí žáky. Poté bude následovat přesun do tříd, kde třídní učitelé podají žákům základní organizační informace. Od pátku se výuka bude řídit rozvrhem pro nový školní rok. Organizace školního roku 2022/2023       Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022. Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022. Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2022 a skončí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý
 • Schůze rodičů budoucích prvňáčků
  Vážení rodiče,                    dne 7. 6. 2022 (úterý) v 16 hodin se koná schůzka rodičů budoucích prvňáčků. Sejdeme se v přízemí budovy školy v současné učebně 1. ročníku. Program schůzky: Základní informace – pomůcky, organizace, pracovní návyky, sebeobsluha, kroužky, výuka hudebních nástrojů, školní družina, školní  stravování  apod. Kroužek řečové výchovy a grafomotoriky pro žáky – prevence před specifickými poruchami učení – PaedDr. Milena Holcnerová Ostatní aktuální informace, diskuze
 • Dětský den
 • Akce Posázaví, o.p.s.: Beseda pro rodiče – RodičOFF
 • Zápis do 1. ročníku pro cizince
  Pro cizince, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, bude stanoven další termín zápisu k povinnému základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023, a to 14. června 2022 od 13:00 do 15:00 hodin. Для іноземців, яким надано тимчасовий захист у Чехії у зв’язку із збройним конфліктом в Україні, з 2022/2023 навчального року буде встановлено інший термін для зарахування додо початкової школи, а то 14 червня 2022 року, 13:00 – 15:00.
 • Podporujeme Ukrajinu
  Dne 8. dubna 2022 se konala v budově školy prodejní velikonoční výstava. Výtěžek v celkové výši 23 865,- Kč putuje k ukrajinským dětem, jejichž osud v době války nám není lhostejný. Děkuji všem zaměstnancům školy a rodičům za přípravu a podporu této úspěšné akce a za všechny finanční příspěvky na dobrou věc. Mgr. Ludmila Vodehnalová
 • Čarodějnice
 • Výsledky zápisu do I. třídy
  Výsledky přijímacího řízení k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 Základní škola Netvořice, okres Benešov, příspěvková organizace Registrační číslo Rozhodnutí 2022 ZS 1 Přijat/a 2022 ZS 2 Přijat/a 2022 ZS 3 Přijat/a 2022 ZS 4 Přijat/a 2022 ZS 5 Přijat/a 2022 ZS 6 Nepřijat/a 2022 ZS 7 Přijat/a 2022 ZS 8 Přijat/a 2022 ZS 9 Přijat/a 2022 ZS 10 Přijat/a 2022 ZS 11 Přijat/a 2022 ZS 12 Přijat/a 2022 ZS 13 Přijat/a 2022 ZS 14 Přijat/a 2022 ZS 15 Správní řízení není ukončeno 2022 ZS 16 Přijat/a 2022 ZS 17 Přijat/a 2022 ZS 18 Přijat/a 2022 ZS 19 Přijat/a 2022 ZS
 • Sběr papíru
  Základní škola Netvořice pořádá SBĚR PAPÍRU Starý papír budeme vybírat 9. 5. – 13. 5. 2022 ráno (PO, ST, PÁ) v době od 7 do 8 hodin a odpoledne (ÚT, ČT) od 16 do 17 hodin v garáži za školou (u horního vjezdu do areálu školy). Sbírat můžete starý papír, noviny, časopisy (i na křídovém papíru), není nutné jednotlivé druhy třídit. Sběr nesmí obsahovat kartony!!! Rádi přijmeme starý papír i od obyvatel Netvořic a přilehlých obcí, kteří již nemají děti v naší škole. Výtěžek sběru bude použit na odměny a volnočasové aktivity našich žáků.
 • Velikonoční prodejní výstava
 • Obavy z války na Ukrajině