• Informace k provozu školy od 3. května 2021
  Vážení rodiče, milí žáci, Na základě novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se mění od 3. 5. následující: je umožněna osobní přítomnost žáků 2. stupně, a to za podmínky rotace tříd – sudé týdny ( od 3. 5.) – 6. a 7. ročník, liché týdny (od 10. 5.) 8. a 9. ročník ochranné prostředky (rouška) platí až na výjimky – vzdělávací aktivity ve škole, jejichž charakter neumožňuje jejich nošení (včetně tělesné výchovy) sportovní kroužky zatím nejsou povoleny stravování (obědy) budou podávány za doporučených hygienických opatření, žáci, kteří jsou ve škole, jsou automaticky přihlášeni na oběd, žáci, kteří jsou na distanční výuce,
 • Změny v testování žáků od 26.4.2021
  Vážení rodiče, milé děti, Od pondělí 26. 4. nám byly přiděleny testy Singclean, které jsou odlišné od těch předešlých Lepu testů. Podívejte se na instruktážní video a letáček, prostřednictvím kterých se seznámíte  s odběrem vzorku Singclean. V pondělí 26. dubna se opět těšíme na 1.,2. a 5. ročník, pokud budete chtít být přítomni u testování vašich dětí, budeme moc rádi. Instruktážní video: https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4
 • Výsledky přijímacího řízení
 • Změna umístění autobusové zastávky pod základní školou
  Upozorňujeme, že autobusová zastávka u základní školy je z důvodu rekonstrukce chodníku v ulici Hrubínova zachována, ale posunuta o několik metrů výše. Je potřeba dodržovat maximální bezpečnost při čekání , nástupu a výstupu. Městys Netvořice děkuje za pochopení.
 • Na pondělí jsme připraveni, těšíme se na Vás!
 • Poplatky – školní družina – 2. pololetí
  Vážení rodiče, z důvodu neustále se měnících vládních opatření vás žádáme o neplacení poplatku za školní družinu, poplatek bude vyúčtován zpětně během měsíce června. Všichni obdržíte předpis platby prostřednictvím školní online pokladny.
 • Návrat žáků do škol od 12. dubna 2021
  (Všechny tyto informace vychází z pokynů MŠMT č.j.: MSMT 6329/2021-12 ze dne 7. 4. 2021 a jsou přizpůsobeny podmínkám naší základní školy) Vážení rodiče, milí žáci, od 12. dubna se vracejí i naši žáci do lavic. Tento návrat s sebou nese několik zásadních opatření v rámci současné epidemie COVID -19. Do školy nastupuje 1. stupeň a to formou tzv. rotační výuky. Rotační výuka a její organizace: týden (12.4. – 16.4.): prezenčně se učí 1.,2. a 5. ročník, 3. a  4. ročník zůstává na distanční výuce týden: (19.4. – 23.4.): prezenčně 3. a 4. ročník, 1.,2. a 5. ročník zůstává na distanční výuce V prezenční
 • Velikonoční prázdniny
  Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021. V pátek 2. dubna a v pondělí 5. dubna budou velikonoční svátky.
 • Distanční výuka – užitečné informace
  Užitečné odkazy pro rodiče v rámci distanční výuky HZS ČR, Virtuální asistenční centrum: www.tvhasici.czTipy pro rodiče a učitele co vyzkoušet s dětmi, když jim není dobře10 tipů pro rodiče do náročného obdobíCo dělat doma… – tipy na volnočasové aktivityPrevence z obýváku – online seriálJak s dětmi mluvit o koronaviruPracovní listy zaměřené na rozvoj psychosociálních kompetencíJak mluvit s dětmi o kyberšikaněLasagne – pracovní list zaměřený na možnosti aktivit v této omezené době, instrukce k vyplnění zde Rizika na internetu NÚKIB a rizikové chování na internetu: https://osveta.nukib.cz/course/view.php?id=98SEPA, Systém evidence preventivních aktivit: https://www.preventivni-aktivity.cz/Dítě v krizové situaci: https://bit.ly/3bzMEXlTřídnická hodina on-line: https://bit.ly/30FmZGd
 • Zápis do I .třídy pro školní rok 2021/2022
  Vážení rodiče, milé děti, v letošním roce nás opět čeká netradiční zápis. Proběhne v pozměněné podobě v souladu s opatřeními vydanými MŠMT a v souladu s právními předpisy, to znamená bez osobního kontaktu s dětmi i zákonnými zástupci, pouze korespondenčně. Pevně věřím, že se situace uklidní a Vašim dětem budeme moci osobní nepřítomnost u zápisu ve škole nějakým způsobem vynahradit. Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dětí po odkladu školní docházky. Děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 mohou být také přijaty k plnění povinné školní docházky ve školním roce 2021/2022,
 • INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
 • Informace k provozu školy od 27. 2. 2021
  Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost: žáků 1. a 2. ročníku základní školy (automaticky přechází na distanční formu výuky) žáků ve školní družině Ošetřovné: informace pro rodiče zde: https://www. cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu
 • Zrušení lyžařského výcvikového kurzu
  Tímto ruším z bezpečnostních důvodů lyžařský výcvikový kurz, který byl plánován v termínu 28. 2. – 6. 3. 2021. Pokud podmínky dovolí, uskutečníme kurz v příštím školním roce. Kdo máte lyžařský kurz zaplacený, budou vám finanční prostředky vráceny zpět na váš účet, kdo platil hotově, vrátíme hotovost osobně.                                                                                                           Mgr. Ludmila Vodehnalová
 • Jarní prázdniny
  Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou od 15. února do 21. února 2021. V této době je přerušena prezenční i distanční výuka.
 • Vydání vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021
  Vzhledem k opatřením vlády ČR budeme vydávat Výpis z vysvědčení následujícím způsobem: 1. a 2. ročník: prezenčně 4. vyučovací hodinu 28. ledna 2021. 3. – 5. ročník: výpis vysvědčení v aplikaci Microsoft Teams 6. – 9. ročník: Výpis z vysvědčení obdrží žáci neprodleně po návratu na prezenční výuku, pololetní známky budou zveřejněny v elektronických ŽK od 28. ledna 2021. Pololetní prázdniny budou v pátek 29. ledna 2021.
 • Provoz základní školy od 4.1. 2021
  Prezenční výuka: 1. a 2. ročník Distanční výuka: 3. – 9. ročník Školní družina: v provozu od 6:30 do 7:40 a od 11:30 do 17 hodin Školní stravování: Vaří se obědy Lyžařský výcvik pro 7. ročník: lednový termín se nemůže uskutečnit, zatím zůstává platný druhý termín ( 28.2. – 6.3. 2021) Všechny aktivity v základní škole budou realizovány za přísných hygienických opatření v souladu s nařízením vlády ČR. Mgr. Ludmila Vodehnalová, ředitelka
 • Vánoční prázdniny
  Vánoční prázdniny jsou z rozhodnutí vlády ČR prodlouženy. Budou zahájeny v pondělí 21.12. 2020 a skončí v neděli 3.1. 2021.
 • Provoz školní družiny od pondělí 7. prosince 2020
  Na základě informace z MŠMT ze dne 3.12. 2020 se vrací původní organizace školní družiny. Ranní družina je určena pouze pro žáky ŠD od 6:30 do 7:40 a odpoledne od 11:35 do 17 hodin Jednotlivá oddělení školní družiny jsou v tom složení, jak byla nastavena v září 2020 Ostatní žáci vstupují do budovy školy od 7:40 do 7:55 Mgr. Ludmila Vodehnalová
 • Informace k provozu Základní školy Netvořice od pondělí 30. listopadu
  stupeň: Prezenční výuka je pro všechny ročníky. stupeň: Prezenční výuka 9. ročníku a 8. ročníku, v následujícím týdnu 9., 6. a 7. ročníku (rotace celých tříd po týdnu). školní družina: je v provozu ranní (6:30 – 7:45) i odpolední družina (do 17 hodin) se zachováním homogenních skupin (každá třída samostatně). školní stravování: je v provozu za dodržování přísných bezpečnostních pravidel, vaří se pouze obědy. opatření: Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny). Poznámka: Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem, 9. ročník má pouze
 • Návrat žáků 1. a 2. ročníku
  S platností od středy 18. listopadu 2020 bude obnovena prezenční výuka žáků 1. a 2. ročníku. Výuka bude probíhat podle rozvrhu a žáci i vyučující budou používat ochranné roušky či respirátory. V provozu bude i školní družina a to v čase od 6:30 do 7:45 a odpoledne od 11:35 do 17 hodin. Školní jídelna bude vařit pro tyto žáky obědy a zároveň bude trvat možnost odběru obědů i pro žáky, kteří se z nařízení vlády ČR učí distančně.