• Výsledky přijímacího řízení
 • Změna umístění autobusové zastávky pod základní školou
  Upozorňujeme, že autobusová zastávka u základní školy je z důvodu rekonstrukce chodníku v ulici Hrubínova zachována, ale posunuta o několik metrů výše. Je potřeba dodržovat maximální bezpečnost při čekání , nástupu a výstupu. Městys Netvořice děkuje za pochopení.
 • Na pondělí jsme připraveni, těšíme se na Vás!
 • Poplatky – školní družina – 2. pololetí
  Vážení rodiče, z důvodu neustále se měnících vládních opatření vás žádáme o neplacení poplatku za školní družinu, poplatek bude vyúčtován zpětně během měsíce června. Všichni obdržíte předpis platby prostřednictvím školní online pokladny.
 • Návrat žáků do škol od 12. dubna 2021
  (Všechny tyto informace vychází z pokynů MŠMT č.j.: MSMT 6329/2021-12 ze dne 7. 4. 2021 a jsou přizpůsobeny podmínkám naší základní školy) Vážení rodiče, milí žáci, od 12. dubna se vracejí i naši žáci do lavic. Tento návrat s sebou nese několik zásadních opatření v rámci současné epidemie COVID -19. Do školy nastupuje 1. stupeň a to formou tzv. rotační výuky. Rotační výuka a její organizace: týden (12.4. – 16.4.): prezenčně se učí 1.,2. a 5. ročník, 3. a  4. ročník zůstává na distanční výuce týden: (19.4. – 23.4.): prezenčně 3. a 4. ročník, 1.,2. a 5. ročník zůstává na distanční výuce V prezenční
 • Velikonoční prázdniny
  Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021. V pátek 2. dubna a v pondělí 5. dubna budou velikonoční svátky.
 • Distanční výuka – užitečné informace
  Užitečné odkazy pro rodiče v rámci distanční výuky HZS ČR, Virtuální asistenční centrum: www.tvhasici.czTipy pro rodiče a učitele co vyzkoušet s dětmi, když jim není dobře10 tipů pro rodiče do náročného obdobíCo dělat doma… – tipy na volnočasové aktivityPrevence z obýváku – online seriálJak s dětmi mluvit o koronaviruPracovní listy zaměřené na rozvoj psychosociálních kompetencíJak mluvit s dětmi o kyberšikaněLasagne – pracovní list zaměřený na možnosti aktivit v této omezené době, instrukce k vyplnění zde Rizika na internetu NÚKIB a rizikové chování na internetu: https://osveta.nukib.cz/course/view.php?id=98SEPA, Systém evidence preventivních aktivit: https://www.preventivni-aktivity.cz/Dítě v krizové situaci: https://bit.ly/3bzMEXlTřídnická hodina on-line: https://bit.ly/30FmZGd
 • Zápis do I .třídy pro školní rok 2021/2022
  Vážení rodiče, milé děti, v letošním roce nás opět čeká netradiční zápis. Proběhne v pozměněné podobě v souladu s opatřeními vydanými MŠMT a v souladu s právními předpisy, to znamená bez osobního kontaktu s dětmi i zákonnými zástupci, pouze korespondenčně. Pevně věřím, že se situace uklidní a Vašim dětem budeme moci osobní nepřítomnost u zápisu ve škole nějakým způsobem vynahradit. Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dětí po odkladu školní docházky. Děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 mohou být také přijaty k plnění povinné školní docházky ve školním roce 2021/2022,
 • INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
 • Informace k provozu školy od 27. 2. 2021
  Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost: žáků 1. a 2. ročníku základní školy (automaticky přechází na distanční formu výuky) žáků ve školní družině Ošetřovné: informace pro rodiče zde: https://www. cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu
 • Zrušení lyžařského výcvikového kurzu
  Tímto ruším z bezpečnostních důvodů lyžařský výcvikový kurz, který byl plánován v termínu 28. 2. – 6. 3. 2021. Pokud podmínky dovolí, uskutečníme kurz v příštím školním roce. Kdo máte lyžařský kurz zaplacený, budou vám finanční prostředky vráceny zpět na váš účet, kdo platil hotově, vrátíme hotovost osobně.                                                                                                           Mgr. Ludmila Vodehnalová
 • Jarní prázdniny
  Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou od 15. února do 21. února 2021. V této době je přerušena prezenční i distanční výuka.
 • Vydání vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021
  Vzhledem k opatřením vlády ČR budeme vydávat Výpis z vysvědčení následujícím způsobem: 1. a 2. ročník: prezenčně 4. vyučovací hodinu 28. ledna 2021. 3. – 5. ročník: výpis vysvědčení v aplikaci Microsoft Teams 6. – 9. ročník: Výpis z vysvědčení obdrží žáci neprodleně po návratu na prezenční výuku, pololetní známky budou zveřejněny v elektronických ŽK od 28. ledna 2021. Pololetní prázdniny budou v pátek 29. ledna 2021.
 • Provoz základní školy od 4.1. 2021
  Prezenční výuka: 1. a 2. ročník Distanční výuka: 3. – 9. ročník Školní družina: v provozu od 6:30 do 7:40 a od 11:30 do 17 hodin Školní stravování: Vaří se obědy Lyžařský výcvik pro 7. ročník: lednový termín se nemůže uskutečnit, zatím zůstává platný druhý termín ( 28.2. – 6.3. 2021) Všechny aktivity v základní škole budou realizovány za přísných hygienických opatření v souladu s nařízením vlády ČR. Mgr. Ludmila Vodehnalová, ředitelka
 • Vánoční prázdniny
  Vánoční prázdniny jsou z rozhodnutí vlády ČR prodlouženy. Budou zahájeny v pondělí 21.12. 2020 a skončí v neděli 3.1. 2021.
 • Provoz školní družiny od pondělí 7. prosince 2020
  Na základě informace z MŠMT ze dne 3.12. 2020 se vrací původní organizace školní družiny. Ranní družina je určena pouze pro žáky ŠD od 6:30 do 7:40 a odpoledne od 11:35 do 17 hodin Jednotlivá oddělení školní družiny jsou v tom složení, jak byla nastavena v září 2020 Ostatní žáci vstupují do budovy školy od 7:40 do 7:55 Mgr. Ludmila Vodehnalová
 • Informace k provozu Základní školy Netvořice od pondělí 30. listopadu
  stupeň: Prezenční výuka je pro všechny ročníky. stupeň: Prezenční výuka 9. ročníku a 8. ročníku, v následujícím týdnu 9., 6. a 7. ročníku (rotace celých tříd po týdnu). školní družina: je v provozu ranní (6:30 – 7:45) i odpolední družina (do 17 hodin) se zachováním homogenních skupin (každá třída samostatně). školní stravování: je v provozu za dodržování přísných bezpečnostních pravidel, vaří se pouze obědy. opatření: Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny). Poznámka: Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem, 9. ročník má pouze
 • Návrat žáků 1. a 2. ročníku
  S platností od středy 18. listopadu 2020 bude obnovena prezenční výuka žáků 1. a 2. ročníku. Výuka bude probíhat podle rozvrhu a žáci i vyučující budou používat ochranné roušky či respirátory. V provozu bude i školní družina a to v čase od 6:30 do 7:45 a odpoledne od 11:35 do 17 hodin. Školní jídelna bude vařit pro tyto žáky obědy a zároveň bude trvat možnost odběru obědů i pro žáky, kteří se z nařízení vlády ČR učí distančně.
 • Omlouvání žáků v rámci distanční výuky
  Vážení rodiče, distanční výuka je povinná a je třeba žáky omlouvat z výuky stejně jako při prezenční výuce. Pokud se žák nemůže zúčastnit online výuky, je nutné, aby jej zákonný zástupce předem omluvil, a to na 1. stupni telefonicky, pokud nejste domluveni na jinou formu komunikace, na 2. stupni v rámci elektronické žákovské knížky.
 • Ředitelské volno
  Vážení rodiče, milé děti, na den 16.11. 2020 (pondělí) vyhlašuji ředitelské volno. V tento den nebude probíhat distanční výuka.