• Prodejní vánoční výstava
 • Ředitelské volno
  V souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlašuje ředitelka školy z organizačních a technických důvodů na den 18.11. 2022 ředitelské volno.
 • Kroužky pro rok 2022/2023
  Sportovní gymnastika: Pondělky od 16 do 17:30 hodin – vedoucí: Jitka Stibůrková (600,- Kč/rok) Florbal: 2.- 5. ročník: Pondělky od 14:30 do 15:30 hodin – vedoucí: Olga Vokálová (600,- Kč/rok) Florbal: 6.- 9. ročník: Úterky od 14:30 do 15:30 hodin – vedoucí: Olga Vokálová (600,- Kč/rok) Badminton pro všechny věkové kategorie: Úterky od 17 do 18 hodin – vedoucí: manželé Vedralovi (600,- Kč/rok) Házená pro 5. – 9. ročník: čtvrtky od 14:40 do 15:40 hodin – vedoucí: Aneta Fuchsová (600,- Kč/rok) Pohybové hry pro 1. a 2. ročník: Čtvrtky od 13 do 14 hodin – vedoucí: Lenka Perničková (600,- Kč/rok)
 • Úprava rozvrhu
  Vážení rodiče a žáci, od 15.9.2022 dochází k úpravě rozvrhu při výuce tělesné výchovy v 6. až 9. ročníku 7. vyučovací hodinu. S ohledem na dojíždění žáků a možnosti stíhat autobus ve 14.22hod. bude tato hodina vyučována v čase 13.25 až 14.10 hod.
 • Nabídka kroužků pro školní rok 2022/2023
  Sportovní gymnastika: Pondělky od 16 do 17:30 hodin – vedoucí: Jitka Stibůrková (600,- Kč/rok) Florbal: 2.-5. ročník: Pondělky od 14:30 do 15:30 hodin – vedoucí: Olga Vokálová (600,- Kč/rok) Florbal: 6.-9. ročník: Úterky od 14:30 do 15:30 hodin – vedoucí: Olga Marková (600,- Kč/rok) Badminton pro všechny věkové kategorie: Úterky od 17 do 18 hodin – vedoucí: manželé Vedralovi (600,- Kč/rok) Házená pro 5. – 9. ročník: čtvrtky od 14:40 do 15:40 hodin – vedoucí: Aneta Fuchsová (600,- Kč/rok) Pohybové hry pro 1. a 2. ročník: Čtvrtky od 13 do 14 hodin – vedoucí: Lenka Perničková (600,- Kč/rok) Příprava na
 • Začínáme ve čtvrtek, 1. září 2022
  Slavnostní zahájení školního roku 2022/2023 proběhne ve čtvrtek 1. září od 8 hodin před budovou školy. Přivítáme především naše prvňáčky a ostatní nově příchozí žáky. Poté bude následovat přesun do tříd, kde třídní učitelé podají žákům základní organizační informace. Od pátku se výuka bude řídit rozvrhem pro nový školní rok. Organizace školního roku 2022/2023       Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022. Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022. Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2022 a skončí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý
 • Schůze rodičů budoucích prvňáčků
  Vážení rodiče,                    dne 7. 6. 2022 (úterý) v 16 hodin se koná schůzka rodičů budoucích prvňáčků. Sejdeme se v přízemí budovy školy v současné učebně 1. ročníku. Program schůzky: Základní informace – pomůcky, organizace, pracovní návyky, sebeobsluha, kroužky, výuka hudebních nástrojů, školní družina, školní  stravování  apod. Kroužek řečové výchovy a grafomotoriky pro žáky – prevence před specifickými poruchami učení – PaedDr. Milena Holcnerová Ostatní aktuální informace, diskuze
 • Dětský den
 • Akce Posázaví, o.p.s.: Beseda pro rodiče – RodičOFF
 • Zápis do 1. ročníku pro cizince
  Pro cizince, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, bude stanoven další termín zápisu k povinnému základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023, a to 14. června 2022 od 13:00 do 15:00 hodin. Для іноземців, яким надано тимчасовий захист у Чехії у зв’язку із збройним конфліктом в Україні, з 2022/2023 навчального року буде встановлено інший термін для зарахування додо початкової школи, а то 14 червня 2022 року, 13:00 – 15:00.
 • Podporujeme Ukrajinu
  Dne 8. dubna 2022 se konala v budově školy prodejní velikonoční výstava. Výtěžek v celkové výši 23 865,- Kč putuje k ukrajinským dětem, jejichž osud v době války nám není lhostejný. Děkuji všem zaměstnancům školy a rodičům za přípravu a podporu této úspěšné akce a za všechny finanční příspěvky na dobrou věc. Mgr. Ludmila Vodehnalová
 • Čarodějnice
 • Výsledky zápisu do I. třídy
  Výsledky přijímacího řízení k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 Základní škola Netvořice, okres Benešov, příspěvková organizace Registrační číslo Rozhodnutí 2022 ZS 1 Přijat/a 2022 ZS 2 Přijat/a 2022 ZS 3 Přijat/a 2022 ZS 4 Přijat/a 2022 ZS 5 Přijat/a 2022 ZS 6 Nepřijat/a 2022 ZS 7 Přijat/a 2022 ZS 8 Přijat/a 2022 ZS 9 Přijat/a 2022 ZS 10 Přijat/a 2022 ZS 11 Přijat/a 2022 ZS 12 Přijat/a 2022 ZS 13 Přijat/a 2022 ZS 14 Přijat/a 2022 ZS 15 Správní řízení není ukončeno 2022 ZS 16 Přijat/a 2022 ZS 17 Přijat/a 2022 ZS 18 Přijat/a 2022 ZS 19 Přijat/a 2022 ZS
 • Sběr papíru
  Základní škola Netvořice pořádá SBĚR PAPÍRU Starý papír budeme vybírat 9. 5. – 13. 5. 2022 ráno (PO, ST, PÁ) v době od 7 do 8 hodin a odpoledne (ÚT, ČT) od 16 do 17 hodin v garáži za školou (u horního vjezdu do areálu školy). Sbírat můžete starý papír, noviny, časopisy (i na křídovém papíru), není nutné jednotlivé druhy třídit. Sběr nesmí obsahovat kartony!!! Rádi přijmeme starý papír i od obyvatel Netvořic a přilehlých obcí, kteří již nemají děti v naší škole. Výtěžek sběru bude použit na odměny a volnočasové aktivity našich žáků.
 • Velikonoční prodejní výstava
 • Obavy z války na Ukrajině
 • Zápis do I. třídy
  7. dubna 2022 Zápis dětí do I. třídy ZŠ v Netvořicích pro školní rok 2022/2023 se koná  ve čtvrtek 7. dubna 2022 od 13 hodin do 16 hodin v I. třídě budovy školy (přízemí velké budovy). K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2015 do  31. 8. 2016 a děti po odkladu školní docházky. Odložení povinné školní docházky lze uskutečnit rozhodnutím ředitele školy na základě žádosti zákonných zástupců dítěte a vyjádření pedagogicko psychologické poradny a odborného či praktického lékaře. Děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016 mohou být také přijaty k plnění povinné školní docházky ve školním roce 2022/2023, jsou-li duševně
 • Zrušení akce – dětský karneval
  Vzhledem k současné epidemiologické situaci nám nebylo doporučeno realizovat dne 19. 2. 2022 dětský karneval. Akce se tedy ruší, dle možností a podmínek uspořádáme pro naše žáky jiné akce v jarních měsících.
 • Kroužek TVOŘIVÉ DÍLNIČKY
 • ZŠ Netvořice hledá asistenta pedagoga
  Přijmeme asistenta pedagoga od 1. 3. 2022 (možno i dříve) na dobu určitou (do 30.6. 2022) Úvazek: 0,5 Vzdělání: středoškolské + studium asistence pedagoga Poznámka: Spěchá!