• Schůze rodičů budoucích prvňáčků
  Vážení rodiče,                    dne 7. 6. 2022 (úterý) v 16 hodin se koná schůzka rodičů budoucích prvňáčků. Sejdeme se v přízemí budovy školy v současné učebně 1. ročníku. Program schůzky: Základní informace – pomůcky, organizace, pracovní návyky, sebeobsluha, kroužky, výuka hudebních nástrojů, školní družina, školní  stravování  apod. Kroužek řečové výchovy a grafomotoriky pro žáky – prevence před specifickými poruchami učení – PaedDr. Milena Holcnerová Ostatní aktuální informace, diskuze
 • Dětský den
 • Akce Posázaví, o.p.s.: Beseda pro rodiče – RodičOFF
 • Zápis do 1. ročníku pro cizince
  Pro cizince, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, bude stanoven další termín zápisu k povinnému základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023, a to 14. června 2022 od 13:00 do 15:00 hodin. Для іноземців, яким надано тимчасовий захист у Чехії у зв’язку із збройним конфліктом в Україні, з 2022/2023 навчального року буде встановлено інший термін для зарахування додо початкової школи, а то 14 червня 2022 року, 13:00 – 15:00.
 • Podporujeme Ukrajinu
  Dne 8. dubna 2022 se konala v budově školy prodejní velikonoční výstava. Výtěžek v celkové výši 23 865,- Kč putuje k ukrajinským dětem, jejichž osud v době války nám není lhostejný. Děkuji všem zaměstnancům školy a rodičům za přípravu a podporu této úspěšné akce a za všechny finanční příspěvky na dobrou věc. Mgr. Ludmila Vodehnalová
 • Čarodějnice
 • Výsledky zápisu do I. třídy
  Výsledky přijímacího řízení k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 Základní škola Netvořice, okres Benešov, příspěvková organizace Registrační číslo Rozhodnutí 2022 ZS 1 Přijat/a 2022 ZS 2 Přijat/a 2022 ZS 3 Přijat/a 2022 ZS 4 Přijat/a 2022 ZS 5 Přijat/a 2022 ZS 6 Nepřijat/a 2022 ZS 7 Přijat/a 2022 ZS 8 Přijat/a 2022 ZS 9 Přijat/a 2022 ZS 10 Přijat/a 2022 ZS 11 Přijat/a 2022 ZS 12 Přijat/a 2022 ZS 13 Přijat/a 2022 ZS 14 Přijat/a 2022 ZS 15 Správní řízení není ukončeno 2022 ZS 16 Přijat/a 2022 ZS 17 Přijat/a 2022 ZS 18 Přijat/a 2022 ZS 19 Přijat/a 2022 ZS
 • Sběr papíru
  Základní škola Netvořice pořádá SBĚR PAPÍRU Starý papír budeme vybírat 9. 5. – 13. 5. 2022 ráno (PO, ST, PÁ) v době od 7 do 8 hodin a odpoledne (ÚT, ČT) od 16 do 17 hodin v garáži za školou (u horního vjezdu do areálu školy). Sbírat můžete starý papír, noviny, časopisy (i na křídovém papíru), není nutné jednotlivé druhy třídit. Sběr nesmí obsahovat kartony!!! Rádi přijmeme starý papír i od obyvatel Netvořic a přilehlých obcí, kteří již nemají děti v naší škole. Výtěžek sběru bude použit na odměny a volnočasové aktivity našich žáků.
 • Velikonoční prodejní výstava
 • Obavy z války na Ukrajině
 • Zápis do I. třídy
  7. dubna 2022 Zápis dětí do I. třídy ZŠ v Netvořicích pro školní rok 2022/2023 se koná  ve čtvrtek 7. dubna 2022 od 13 hodin do 16 hodin v I. třídě budovy školy (přízemí velké budovy). K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2015 do  31. 8. 2016 a děti po odkladu školní docházky. Odložení povinné školní docházky lze uskutečnit rozhodnutím ředitele školy na základě žádosti zákonných zástupců dítěte a vyjádření pedagogicko psychologické poradny a odborného či praktického lékaře. Děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016 mohou být také přijaty k plnění povinné školní docházky ve školním roce 2022/2023, jsou-li duševně
 • Zrušení akce – dětský karneval
  Vzhledem k současné epidemiologické situaci nám nebylo doporučeno realizovat dne 19. 2. 2022 dětský karneval. Akce se tedy ruší, dle možností a podmínek uspořádáme pro naše žáky jiné akce v jarních měsících.
 • Kroužek TVOŘIVÉ DÍLNIČKY
 • ZŠ Netvořice hledá asistenta pedagoga
  Přijmeme asistenta pedagoga od 1. 3. 2022 (možno i dříve) na dobu určitou (do 30.6. 2022) Úvazek: 0,5 Vzdělání: středoškolské + studium asistence pedagoga Poznámka: Spěchá!
 • Projekt: Doučování žáků škol od 1 . 1. 2022
 • Opatření Covid-19 od 3.1. 2022
 • Vánoční pozdrav
 • Oznámení a vyhlášení ředitelského volna
  Oznamuji, že jsem se na základě § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů rozhodla vyhlásit ředitelské volno na 20.12. – 22.12. 2021 (pondělí – středa) z organizačních a technických důvodů. Školní družina a školní jídelna nebudou v tyto dny v provozu.  Mgr. Ludmila Vodehnalová, ředitelka školy
 • Testování žáků
  Na základě rozhodnutí Vlády ČR proběhne i v naší škole plošné screeningové testování, a to ve dvou termínech – 22.11. 2021 a 29.11. 2021 ( vždy v pondělí). Testovat se bude antigenními testy SEJOY. Doporučuji otestovat i očkované žáky z důvodu prevence případného bezpříznakového přenosu. V případě pozitivního testu bude nutné izolovat žáka od ostatních. O dalším průběhu případné karantény žáků rozhodne příslušná KHS. Hodně zdraví všem přeje Ludmila Vodehnalová, ředitelka školy
 • Informace ke kroužku Pohybové hry
  Vážení rodiče,  vzhledem k velkému zájmu byl  kroužek „ Pohybové hry“  rozdělen na dvě skupiny a bude se konat pro každou skupinu  1x za 14 dnů ( úterý 13:30 – 14:30 hod).  Cena 250 Kč /rok Skupina  „ I. třída“   začíná 5.10. – každý sudý týden     Skupina  „ II. třída „ začíná 12.10. – každý lichý týden Děkuji za Váš zájem S pozdravem Lenka Perničková