• Poslední týden školního roku 2023/2024
 • Schůzka rodičů budoucích prvňáků
  Schůzka proběhne v pondělí 24. 6. od 16.00 v budoucí první třídě. Těšíme se na viděnou. Linda Mašková, ředitelka školy
 • Seznam uchazečů přijatých o do 1. ročníku 2024/2025
 • Úprava areálu školy
 • Učení naruby
 • Ředitelské volno 6. a 7. 5. 2024
  Na základě § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění, vyhlašuji na dny 6. a . 7. 5 . 2024 z organizačních důvodů ředitelské volno. Linda Mašková
 • Zápis do 1. třídy
  Zápis do 1. třídy ZŠ Netvořice proběhne dne 11. dubna 2024. Děti se dostaví k zápisu v daný čas (možnost zapsání do pořadníku byla na schůzce předškoláků v MŠ případně po dohodě s ŘŠ). Do 1. třídy přijímáme maximálně 25 dětí. Co budete potřebovat k zápisu: Vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí https://zsnetvorice.cz/wp-content/uploads/2024/01/zadost-prijeti-2024-1.pdf Rodný list dítěte Doklad o trvalém pobytu, případně jeho ověřenou kopii / Občanský průkaz zákonného zástupce k nahlédnutí, popř. výpis z evidence obyvatel. Zápis je slavnostní událost v životě dítěte, prosíme proto o odpovídající oděv všech přítomných. K zápisu, prosím, neberte sourozence, ať se můžeme věnovat tomu, kterého se zápis
 • Velikonoční jarmark
 • Konec prvního pololetí ŠR 2023/2024
  Vysvědčení dostanou děti ve středu 31. ledna 2024. Pololetní prázdniny jsou v pátek 2. února a platí pro celou školu včetně družiny, která tudíž nebude v provozu.
 • Informace pro rodiče předškoláků
 • Karneval 2024
 • Děkujeme za vaší přízeň a těšíme se v roce 2024
 • Za všechny děti i zaměstnance základní školy Netvořice přejeme všem veselé Vánoce plné dárků, které se nedají koupit ani zabalit!
 • Tančí celá škola – 1. stupeň
 • Tančí celá škola – 2. stupeň
 • Florbalový turnaj „O neveklovský měšec“
  Reprezentanti naší školy ve florbale z řad 8. a 9. ročníků jedou jak draci – v úterý 21. 11. vybojovali historicky první umístění na stupních vítězů, jsou totiž třetí v okresním finále soutěže „O neveklovský měšec“. K úžasnému výkonu jim moc gratulujeme a děkujeme nejen jim, ale také jejich trenérce, paní učitelce Olze Vokálové!
 • Konzultace 23. 11.
  Ve čtvrtek 23. listopadu mají třídy 1.A, 4.A, 5.A třídní schůzky – čas viz mail třídních učitelek. Ostatní učitelé mají ve čtvrtek odpoledne od 14.00 (případně dle konkrétních informací v jiný čas) individuální konzultace pro rodiče, kteří potřebují řešit prospěch/chování dítěte. Prosím rodiče, kteří pravidelně kontrolují výsledky vzdělávání v elektronické ŽK a vidí, že je dítě bez větších obtíží, ať na konzultace nechodí, je to zbytečné. Na konzultace se, prosím, objednejte mailem konkrétnímu učiteli, se kterým chcete hovořit, ať se domluvíte na čas a nečekáte zbytečně ve frontě. Děkujeme za spolupráci
 • Stávka 27. 11. – info
  Milí žáci, vážení rodiče a přátelé školy,jistě vás zajímá, jaký postoj má naše škola k plánované stávce dne 27. 11. Situace se ještě vyvíjí, nejpozději v pondělí 20. 11. 2023 vydáme během dne definitivní stanovisko a organizační pokyny. Děkujeme za pochopení Linda Mašková Všechny reakce:22
 • Hravý Vyšehrad
  Dne 8. 11. si vyjela 2 a 3. třída v rámci rozšíření učiva v předmětu Prvouka na legendami opředené místo v centru historické Prahy – Vyšehrad. V rámci vycházky po tomto nádherném místě, byly děti průvodcem poutavě seznámeny s pověstmi, které jsou spojeny s Vyšehradem. Společně při skupinové hře objevovaly části Vyšehradu včetně Slavína, které jsou s legendami spojeny. Výlet byl zakončen příjemným posezením v místní kavárničce. 
 • Předloha na soutěžní vánoční taneček
  https://edu.ceskatelevize.cz/soutez/tanci-cela-skola-2

hfhjgfkjgj