Výchovná poradkyně:Ing. Klára Hlaváčková
  
Konzultační hodiny:Úterý 14:30 – 15:30
Jiné termíny lze sjednat po telefonické dohodě na telefonu 317 789 210
  
Konzultace pro rodiče:– výchovné problémy
– specifické vzdělávací potřeby ( osvěta – vysvětlení problematiky, možnosti nápravy, metodické vedení, informace o diagnostických pracovištích – včasná diagnostika, nápravná péče, překonávání obtíží )
– volba povolání ( informace o SŠ, SOU, OU, přihláškách, o přijímacím řízení, odvolání apod.)
  
Konzultace pro žáky:– informace k volbě povolání
– konzultace k zátěžovým situacím
– individuální i skupinová konzultace