Nabídka kroužků pro školní rok 2023/2024

I v tomto školním roce nabízíme mnoho školních kroužků, níže máte ucelený přehled. Přihlášky ke stažení a vytištění máte k dispozici zde, nosit můžou děti přihlášky svým třídním učitelům od pondělí 11. září.

Myslivecký kroužek a včelařský kroužek začíná dříve, přihlášky noste již tento týden.

Keramika – externí kroužek

Kdy: čtvrtek 14.00 – 15.00 (1. stupeň), 15.00 – 16.00 (2. stupeň)

Cena: cca 1000,- Kč/pololetí

pozn.: cena bude upřesněna, zahrnuje výuku + materiál na výrobu.

Florbal (mladší kategorie)

Kdy: úterý 14.00 – 15.00

Kde: tělocvična

Instruktor: Olga Vokálová

Cena: 800,- Kč/školní rok

Florbal (starší kategorie)

Kdy: čtvrtek 14.30 – 15.30

Kde: tělocvična

Instruktor: Olga Vokálová

Cena: 800,- Kč/školní rok

Házená 5. – 7. ročník

Kdy: středa 14.30 – 15.30

Kde: Tělocvična

Instruktor: Monika Šmejkalová

Cena: 800,- Kč/školní rok

Házená 8. – 9. ročník

Kdy: úterý 15.00 – 16.00

Kde: tělocvična

Instruktor: Monika Šmejkalová

Cena: 800,- Kč/školní rok

Pohybovky 1.+2. třída

Kdy: úterý 13.00 – 14.00

Kde: Tělocvična

Instruktor: Lenka Perničová

Cena: 800,- Kč/školní rok

Pohybovky 3. – 5. třída

Kdy: čtvrtek 14.30 – 15.30

Kde: Tělocvična

Instruktor: Ludmila Vodehnalová

Cena: 800,- Kč/školní rok

Gymnastika

Kdy: pondělí 15.00 – 16.00

Kde: tělocvična

Instruktor: Jitka Stibůrková

Cena:

Myslivecký kroužek

Kdy: středa 15.30 – 17.00

Kde: venku/učebna Př

Instruktor: Bára Urbanová

Cena: 800,- Kč/školní rok

Deskovky 

Kdy: středa 6. vyučovací hodina

Kde: upřesníme

Instruktor: Milena Holcnerová

Cena: zdarma (hrazeno z dotace OP JAK)

Kurz řečových a grafomotorických dovedností – 1. ročník

Kdy: pondělí po 4. vyučovací hodině

Kde: upřesníme

Instruktor: Milena Holcnerová

Cena: 800,- Kč/školní rok

Čtenářský klub 2. – 5. ročník

Kdy: pondělí od 13.00 do 14.00 Pro velký zájem platí pondělí v sudém týdnu  pro přihlášené čtenáře z 2., 4. a 5. třídy . Lichý týden žáci 3. ročníku.

Kde: knihovna

Instruktor: Hana Halamová

Cena: zdarma (hrazeno z dotace OP JAK)

Včelařský kroužek

Kdy: pondělí 14.00

Insruktor: Petr Vodehnal

Cena: zdarma

Co po škole?