Šablony OP JAK
ZŠ Netvořice podala žádost o dotaci v rámci výzvy č. 02_22_002 s názvem Šablony pro MŠ
a ZŠ. MŠMT rozhodlo v řízení o této žádosti o poskytnutí dotace ve výši 485 024,- Kč
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005665
Pro realizaci projektu v rámci OP JAK byly vybrány šablony:
1.II/2 – 2.3 – Školní speciální pedagog ZŠ – financování po dobu 14 měsíců (od 1.10.2023 do
30.11.2024). Školní speciální pedagog bude pomáhat žákům s poruchami učení a chování,
bude spolupracovat s pedagogy při sestavování plánů pedagogické podpory a individuálních
vzdělávacích plánů, bude spolupracovat s rodiči a zákonnými zástupci žáků.

 1. II/7 – 2.2 – Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a ŠD – celkem 14 šablon.
  Vzdělávání v akreditovaných kurzech přispěje k osobnostně profesnímu rozvoji pedagogů
  v oblastech, které vyplývají z aktuálních potřeb školy.
 2. II/9 – 2.3 – Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ a v ŠD – celkem 4 šablony.
  Šablony přispějí k rozvoji inovativních prvků vzdělávání v rámci vzdělávacího procesu. Ve
  školním roce 2023/2024 bude v rámci těchto šablon pracovat čtenářský klub a klub
  deskových her.
 3. II/10 – 2.3 – Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v ZŠ – celkem 2 šablony.
  Šablony budou využity na jazykovou přípravu žáků z Ukrajiny, pomohou jim lépe zvládat
  češtinu a usnadní jim dorozumívání nejen ve škole ale i v běžném životě.
OP JAK