Ve čtvrtek 23. listopadu mají třídy 1.A, 4.A, 5.A třídní schůzky – čas viz mail třídních učitelek.

Ostatní učitelé mají ve čtvrtek odpoledne od 14.00 (případně dle konkrétních informací v jiný čas) individuální konzultace pro rodiče, kteří potřebují řešit prospěch/chování dítěte.

Prosím rodiče, kteří pravidelně kontrolují výsledky vzdělávání v elektronické ŽK a vidí, že je dítě bez větších obtíží, ať na konzultace nechodí, je to zbytečné.

Na konzultace se, prosím, objednejte mailem konkrétnímu učiteli, se kterým chcete hovořit, ať se domluvíte na čas a nečekáte zbytečně ve frontě.

Děkujeme za spolupráci

Konzultace 23. 11.