Dne 18. 09. 2020 se konal projektový den, do kterého se zapojili žáci 2., 3., 5. a 8. ročníku. Projektový den se skládal z různých aktivit. Děti vyráběly ptačí pítka, montovaly ptačí budky, tvořily z papíru a pro všechny byl projektový den doplněn  zajímavou  přednáškou s ukázkou živých jedinců.  

Téma besedy bylo zaměřené na aktuální informace o změnách v chování ptáků v důsledku prudkých klimatických změn. Žáci se dozvěděli, jaký vliv má sucho a teplo na migraci, potravní nabídku nebo hnízdění ptáků.

Projektovým dnem nás provázeli odborníci z praxe z ústavu Ornita a dětmi velice oblíbený chovatel a filmový poradce Viktor Čahoj, který program jako tradičně doplnil ukázkami živých ochočených ptáků a poutavým vyprávěním o jejich životě. Děti měly možnost vidět na vlastní oči živého čápa, vlaštovku, husy bernešky a všemi známou „Hedviku“ z filmu Harry Potter, tedy sovici sněžnou.

Mgr. Aneta Fuchsová

Projektový den – Změny v ptačí říši