Koncem loňského školního roku přišli školáci díky koronavirové epidemii o veškeré akce ve škole. Proto jsme si ještě před odchodem na prázdniny s loňskými sedmáky slíbili, že hned, jak to půjde, si to vynahradíme a uspořádáme spaní ve škole. 

A tak se v pátek 4. 9. 2020 před školou sešli chlapci a dívky 8. ročníku, v ruce měli karimatky a spacáky a plni očekávání si šli do tělocvičny nachystat místo, kde společně stráví noc.   

Program jsme měli nabitý. Poté, co jsme si nachystali místo na spaní, vyrazili jsme  procházkou přes Háj ke studánce U Kapličky. Cestou jsme sbírali listy ze stromů, které jsme měli v plánu využít při přírodopisu na výrobu naučných karet k poznávání našich stromů. 

Kousek od studánky jsem pro osmáky připravila týmovou soutěž v pohybovém pexesu. V náhodných týmech děti hledaly dvojice stejných karet rozmístěných po stromech. Po skončení závodu jsme vyrazili zpět ke škole. Cestou vzali kluci dřevo na oheň a naučnou stezkou za hlučného doprovodu bojových pokřiků a písní jsme se vraceli ke škole.  

Po návratu jsme rozdělali oheň, opékaly jsme buřty a po setmění si zahráli turnaj v nočním kroketu. Vítězem nočního turnaje v kroketu se stal tým Jakuba Šembery, gratulujeme! Vítězné týmy dostaly diplom a drobnou odměnu.  

Ve dvanáct hodin následovala večerka. Někdo usnul hned, ale někdo nespal skoro vůbec.  V sobotu ráno jsme uklidili tělocvičnu, zahráli si ještě vracečku a spokojeně unavení jsme odcházeli domů. Akci si všichni užili. Věřím, že budeme na společně prožité chvíle dlouho vzpomínat.  

Děkuji dětem za skvělou atmosféru a všem, kteří se na přípravě podíleli, především své rodině za pomoc s přípravou a organizací celého večera, panu učiteli Gajdošíkovi za spolupráci, maminkám za upečení a přípravu občerstvení, Míše Mamiňákové a také Tomáši Ernestovi za zapůjčení loučí na noční turnaj v kroketu.  

Mgr. Aneta Fuchsová

Spaní ve škole