Šablony III

Naše škola se v letošním školním roce zapojila, jak jsme již informovali, do projektu Šablony III. I v obtížné pandemické situaci byly v 1. pololetí realizovány 2 projektové dny ve škole, žáci 4. třídy za pomoci odbornice z praxe paní Michaely Mamiňákové, která dala