24. 6. se vydala čtvrtá a pátá třída na výlet do Kovářova. Žáci navštívili středověkou vesnici, kde byli poučeni o dřívějších zvycích a životu za dob Keltů (např. mletí obilí, pečení chleba, pěstování léčivých bylin, tkaní látek, chytání ryb, stavění obydlí a dalších zajímavostí). Velký úspěch měla také kilometrová stezka naboso, kterou si žáci prošli dokonce dvakrát. Na závěr si žáci vytvořili amulet pro štěstí a ochranu, který si někdejší obyvatelé této oblasti také vyráběli.  Po dřevěném bludišti a několika těžkých přírodních hlavolamech se všichni příjemně unavení a se spousty zážitky vrátili do svých moderních domovů.

Jarmila Králová, třídní učitelka

Výlet do Zeměráje v Kovářově