Naše škola se v letošním školním roce zapojila, jak jsme již informovali, do projektu Šablony III.

I v obtížné pandemické situaci byly v 1. pololetí realizovány 2 projektové dny ve škole, žáci 4. třídy za pomoci odbornice z praxe paní Michaely Mamiňákové, která dala k dispozici veškerý materiál, vyrobili 15.11.2021 nádherné  zvonečky z malých květníků, domečky, které na dřevěné hranoly  nakreslili a vyzdobili bílým fixem a andělíčky z dřevěných špalíků. Všechny výrobky si odnesli domů. Akce měla veliký úspěch.

Druhý projektový den se konal v 5. třídě, kde si za pomoci a dohledu paní Dariny Klímové a Anety Šemberové ušili žáci čelenku a pouzdro na mobil. I když původně bylo plánováno, že dívky ušijí čelenku a chlapci pouzdro na mobil, nakonec bylo nadšení tak veliké, že si všichni žáci vyrobili oboje.

Opět si výrobky odnesli domů a jistě je rádi využívají.

Dále se uskutečnil 1 projektový den mimo školu, 15.11.2021 vyjeli žáci 5. třídy s paní učitelkou Ing. Jarmilou Královou do Podblanického ekocentra do Vlašimi, kde si pod vedením odbornice paní Lachmanové  žáci upekli vlastní chléb, vyrobili ruční papír a dozvěděli se mnoho zajímavostí k oběma tématům. Celá akce byla hodnocena jako velmi přínosná. Paní učitelka následně předala i všechny zkušenosti ostatním pedagogům.

Šablony III