Projektový den Chov a péče o koně

V pátek 25. 3.  si šestá třída zpestřila výuku projektovým dnem na téma Chov a péče o koně. Den byl rozdělen na dvě části – teoretickou a praktickou. V první (teoretické) části se žáci i paní učitelka dozvěděli mnoho zajímavých informací o koních, např. odkud kůň pochází, důvod jeho chovu, zoologické zařazení, bezpečnost při práci s koňmi, ustájení a krmení koní, vybavení jezdce a koně, jak o koně pečovat – čištění (srst, hříva, ocas, kopyta), jak ho připravit na jízdu. Během povídání se žáci aktivně zapojovali se svými znalostmi a pokládali zvídavé otázky.

Tato část byla zakončena pracovním listem s otázkami a křížovkou. Žáci si tak mohli ověřit, jak dávali pozor a co všechno si zapamatovali.

Druhá část dne proběhla na statku v Netvořicích, kde chovají 3 koně a poníka. Právě na poníkovi proběhly praktické ukázky: základní péče – čištění (srst, hříva, ocas, kopyta), vedení koně, nasazování ohlávky, uzdění a sedlání. Tyto činnosti žákům předvedla jejich spolužačka, která již několik let na koni jezdí. Následně si čištění a vedení poníka mohli všichni vyzkoušet.

Celý den proběhl v dobré náladě, děkujeme paní Janouškové, že pro nás akci připravila.

Projektový den Chov a péče o koně