Ředitelské volno

Vyhlášení ředitelského volna  V souladu s § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji z provozních důvodů v pondělí 27. září 2021 ŘEDITELSKÉ  VOLNO Škola i školní družina budou