Ve čtvrtek 5. 5. 2022 proběhlo u páťáků čarodějné spaní. Žáci hledali popletené ježibaby Nosalínu, Grizeldu, Bludimíru, Saxanu a řadu dalších. Počítali ztracené dýně, otevírali kryptex a luštili nad ohněm čarodějnou básničku. Nezapomnělo se ani na sportovní klání. Hrál se fotbal, vybíjená, proběhl skok do dálky i vytrvalostní běh. Po soutěžích si páťáci udělali ohýnek, u kterého opékali špekáčky a jiné dobroty.  Po setmění si prošli stezkou odvahy a poté se odebrali do svých tříd, kde měli připravené spaní ve spacácích.

Ráno jsme si pochutnali na dobrůtkách, které nám napekly naše maminky, a trochu unaveni jsme pokračovali ve školních povinnostech.

Ing. Jarmila Králová

Páťáci spali ve škole