V úterý 10. 5. se konal v páté třídě projektový den s názvem Robotizace. Žáci čtyři vyučovací hodiny pracovali s robotem Car Kit. Robotické autíčko, které se skládá z několika částí a funguje (jezdí) na principu barev.

V první části žáci vyvodili, za jakých podmínek bude autíčko jezdit.  Poté z papíru vytvořili kapotu, na kterou namalovali dopravní značku a jezdili po předtištěných trasách. Pomocí stopek měřili různé varianty cest. Cílem bylo najít a propojit rozdílné dráhy a zároveň určit tu nejkratší. V mezičase si vyluštili křížovku, která byla tematicky připravená na dopravní značky a dopravní situace.

V další části si každý z žáků namaloval svoji vlastní dráhu pro autíčko. Následovalo i ověření, že plánek byl úspěšně či neúspěšně namalován. Páťáci byli velmi šikovní, protože plánek se všem podařil namodelovat. V závěru proběhlo ověření znalostí dopravních značek formou kvízu, ve kterém každý z větší částečně uspěl.

Projekt: Robotizace v 5. ročníku