Za novými informacemi i za prohloubením svých dovedností a postojů se vydali osmáci z Netvořic až do Prahy. Konkrétně šlo o návštěvu České národní banky, kde v rámci komentované prohlídky získávali informace o vzniku a vývoji české měny a smyslu České národní banky.

V rámci exkurze měl každý možnost vidět i originály prvních kovových mincí, stejně tak, jako prvních tištěných bankovek. K velmi zajímavým okamžikům poznávací akce patřilo i seznámení se s tiskem současných bankovek, vč. tisku ochranných prvků, které na bankovkách jsou.

Osmáci se seznámili s možnostmi ochrany peněz při jejich přepravě, likvidaci poškozených bankovek a také viděli padělky či již neplatná platidla. Každý žák osmé třídy měl možnost držet i 12 milionů korun ve své ruce.

Děkujeme p. učiteli Gajdošíkovi, že nám tuto možnost zajistil. Už teď se těšíme na další zajímavé akce. Žáci 8. ročníku

Osmáci vyrazili za poznáním