V 9. ročníku jsme zrealizovali v rámci občanské a rodinné výchovy zajímavý projekt na téma Fiktivní firmy. Žáci ve skupinkách vytvářeli svou vlastní firmu se vším, co k takovému podnikání patří. Výstupem byly prezentace jednotlivých skupin a obhajoba jejich vytvořené firmy. Zvídavé dotazy spolužáků přímo „na tělo“ fiktivních podnikatelů byly často velmi záludné a reakce a odpovědi byly překvapivě výstižné, někdy až profesionální. Celý projekt odhalil další potenciál žáků, který je a bude pro jejich životní dráhu velmi důležitý.

Mgr. Ludmila Vodehnalová

Fiktivní firmy