Pro děti z 1. stupně byl dětský den ve znamení sportu. Stejně jako loni jsme spolu se žáky 9. ročníku uspořádali závody pro celý 1. stupeň ve čtyřech disciplínách: 50 m běh, skok do dálky, hod kriketovým míčkem a běh na 7 kontrol v rozsahu cca 400 m v areálu školy.

Počasí nám přálo a naštěstí nebyla zima ani vedro. Během dne na děti čekalo sladké pohoštění ve formě melounů a čokoládových tyčinek. Nejlepší 3 žáci a žákyně, kteří získali za všechny disciplíny nejvíce bodů, byli oceněni medailí, diplomem a krásnou sportovní cenou.

Sportovní zapálení u všech bylo obrovské a věřím, že si všichni den užili tak jako my učitelé a pořádající žáci 9. ročníku.

Tímto bych všem deváťákům chtěla poděkovat za perfektně odvedenou práci. Byli jste všichni úžasní! Mgr. Aneta Fuchsová

Dětský den – 1. stupeň