Neuběhl skoro ani týden a páťáci si ve čtvrtek 26. září připravili společně s paní učitelkou Vokálovou další aktivitu pro své prvňáky! Tentokrát se realizovali na poli kultury a nacvičili krátké divadélko, ke kterému nachystali další činnosti. Jsme moc rádi, že nejen děti, ale i paní učitelky si spolupráci mezi třídami užívají!

Patroni jedou!!!