25. 9. se žáci 7. – 9. ročníků naší školy zúčastnili „Expedice Karakoram“ v lanovém centru Proud v Praze. Po úvodním poučení o bezpečnosti při lezení a jištění jsme si my soutěžící vyslechli pravidla samotné hry. Závodili jsme v šestičlenných týmech. Absolvovali jsme skupinové a individuální lezecké soutěže, ale i další aktivity, jako skládání tangramů, házení granátem, nácvik přenášení zraněného a pod. Každý si mohl přijít na své, protože tato soutěž prověřuje nejen fyzickou zdatnost a odvahu, ale také logické uvažování. Při závěrečném bodování sehrála roli také strategie, jakou si při soutěžení jednotlivé týmy zvolily. Všichni jsme si „expedici“ opět skvěle užili.
Žáci 8. ročníku

Expedice Karakoram