V loňském roce jsme se poprvé vydali do pohoří Karakoram na dobrodružnou expedici. Letos v září jsme tuto báječnou akci zopakovali – navíc s účastí skoro všech dětí 6. až 9. tříd.

Expedice Karakoram je dobrodružná adrenalinová soutěž v lanovém centru. Její hlavní přínos je v tom, že přirozenou cestou rozvíjí vzájemnou spolupráci a důvěru mezi dětmi. Vše je umocněno překonáváním adrenalinových překážek, které jsou zavěšené na lanech ve výšce 12 m nad zemí. Na první pohled by se mohlo zdát, že jde pouze o sportovní aktivitu. Díky týmové spolupráci, překonávání strachu a plnění logických úloh však přináší daleko víc – poznání sama sebe i svých možností v kontextu zodpovědnosti za výsledek celého týmu. Uplatní se zde tak jak sportovci, tak i děti, kterým pohybové aktivity nejsou úplně vlastní.

Naprosto s plnou vážností říkám, že Expedice Karakoram patří k velice úspěšným činnostem, které ve škole probíhají. Jsem moc rád, že se jí zúčastňujeme a že má u dětí velmi pozitivní ohlas.

David Gajdošík, organizátor Expedice Karakoram

Expedice KARAKORAM