V prvním dubnovém týdnu jsme se vydali s žáky první, druhé, třetí i čtvrté třídy na výlet do Prahy, který byl laděn velikonoční tématikou. Navštívili jsme divadlo U Hasičů, kde pro nás zahráli interaktivní pohádku O nezbedné pomlázce. Žáci si s účinkujícími zazpívali veselé písničky, vytleskávali melodie, zopakovali si velikonoční tradice a hlavně se zasmáli. Po skončení představení jsme se přemístili na nedaleké náměstí Míru, kde se konaly velikonoční trhy. Žáci si prohlédli tržiště a také nakoupili sobě a svým blízkým krásné suvenýry.

Ing. Jarmila Králová

Výlet do Prahy – I. – IV. třída